prof. Janusz Detka

Literaturoznawca, doktor habilitowany w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor monografii Przemiany poetyki w prozie Jerzego Andrzejewskiego (1995), Stanisław Rogala (1998) i Wiersze polskiej „odwilży”: 1953-1957 (2010), cyklu podręczników do gimnazjum pt. Przygoda z czytaniem oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i recenzji. W pracy naukowej zajmuje się polską literaturą współczesną, w tym regionalną, kulturą popularną, a także problematyką żydowską (jest autorem m.in. haseł żydowskich w Słowniku literatury polskiej XIX wieku). Prywatnie miłośnik i kolekcjoner polskich plakatów filmowych.


Recommended video

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Janusz Morgenstern, O FILMIE "DO WIDZENIA, DO JUTRA...", Warszawa 2005
 • Początki kina na ziemiach polskich, prof. Małgorzata Hendrykowska
YouTube channel

Recommended articles

 • That Which is Absent

  Karolina Kosińska

  „Kwartalnik Filmowy” – Special Issue 2013: “Polish Film Scholars on Polish Cinema”

 • HE TOLD HIS STORY IN FILM

  Rev. Prof. Waldemar Chrostowski

  Jerzy Kawalerowicz. Malarz X Muzy /Jerzy Kawalerowicz. Painter of the Tenth Muse, Editor: Mieczysław Kuźmicki, Krystyna Zamysłowska, Stanisław Zawiśliński, Publisher: Muzeum Kinematografii w Łodzi, 2012

 • Mother Joan of the Angels - Where are wolves born?

  Mariola Dopartowa

  50 Years of Polish Film School, Warsaw 2008

Polecamy wykładowców