prof. Piotr Zwierzchowski

prof. Piotr Zwierzchowski

Filmoznawca, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej (1993-1996), Prezydenta Miasta Bydgoszczy (1999), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2003-2004). Najbardziej interesuje go rekonstrukcja kontekstów decydujących o sensie filmowego przekazu. Główny przedmiot jego badań stanowi historia kina polskiego po II wojnie światowej, zwłaszcza socrealizm i kino lat 60.

Wybrane publikacje:

 • Zapomniani bohaterowie. O bohaterach filmowych polskiego socrealizmu (2000).
 • Piękny sen pedagoga. Literackie i filmowe portrety świata edukacji (2005).
 • Pęknięty monolit. Konteksty polskiego kina socrealistycznego (2005).
 • Spektakl i ideologia. Szkice o filmowych wyobrażeniach śmierci heroicznej (2006).
 • „Zezowate szczęście″ (2006, wyd. w języku angielskim Munk's „Bad Luck″, 2009).
 • Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60. (2013).

Redaktor i współredaktor tomów zbiorowych, m.in.:

 • Kino polskie wobec umierania i śmierci (2005).
 • Kino polskie po roku 1989 (2007).
 • Październik 1956 w literaturze i filmie (2010).
 • Polskie kino popularne (2011).
 • Kino polskie wobec II wojny światowej (2011).
 • Polskie piśmiennictwo filmowe (2013).
 • Kino, którego nie ma (2013).

Recommended video

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Wiesław Zdort, O FILMIE "SŁOŃCE WSCHODZI RAZ NA DZIEŃ", Warszawa 2006
 • Fenomen POLSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ, prof. Piotr Zwierzchowski
YouTube channel

Recommended articles

 • HE TOLD HIS STORY IN FILM

  Rev. Prof. Waldemar Chrostowski

  Jerzy Kawalerowicz. Malarz X Muzy /Jerzy Kawalerowicz. Painter of the Tenth Muse, Editor: Mieczysław Kuźmicki, Krystyna Zamysłowska, Stanisław Zawiśliński, Publisher: Muzeum Kinematografii w Łodzi, 2012

 • About "Fever"

  Bogusław Linda

  Faces of Agnieszka Holland. Editor: Krystyna Zamysłowska, Mieczysław Kuźmicki, Publisher: Muzeum Kinematografii w Łodzi, 2013

 • Accidental Life Changes. Following Krzysztof Kieślowski

  Jacek Bolewski

  Świat według Kieślowskiego/The World According to Kieślowski, Editor: Barbara Kurowska, Publisher: Muzeum Kinematografii w Łodzi, 2011

Polecamy wykładowców