DYPLOM Obrazy W. J. Hasa

Każdy uczestnik/uczestniczka Akademii Polskiego Filmu może otrzymać oficjalny dyplom jej ukończenia. Warunkiem otrzymania dyplomu jest udokumentowane uczestnictwo w zajęciach wszystkich czterech semestrów Akademii. Kolejność zaliczania poszczególnych semestrów nie ma znaczenia.

Po odbiór dyplomu należy zgłaszać się pod koniec semestru do koordynatorki Akademii lub opiekuna semestru osobiście lub mailowo: giersz@ujk.edu.pl, monika.bator@gmail.com