EGZAMINY ZALICZENIA
Łódź

Wykłady Akademii Polskiego Filmu w Łodzi są uznawane przez Uniwersytet Łódzki za zajęcia fakultatywne. Oznacza to, że studenci tej uczelni mogą zaliczać na ocenę każdy semestr. 

Warunkiem zaliczenia jest:

  • Wykupienie karnetu na dany semestr.
  • Rejestracja w USOS.
  • Obecność na zajęciach i opanowanie wiadomości z wykładów.

Zaliczenie ma formę pisemną. Zakres tematyczny obejmuje wiadomości przekazane na zajęciach Akademii w danym semestrze oraz znajomość prezentowanych filmów w odniesieniu do przykładów malarstwa.

Warunkiem otrzymania wpisu do indeksu jest obecność na zajęciach. Maksymalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności to dwa zajęcia w semestrze.

UWAGA!

Informacje o aktualnych terminach egzaminów znajdują się w zakładce AKTUALNOŚCI