WYKŁADOWCY

dr hab. Bogusław Bakuła

Historyk literatury polskiej, slawista. Kierownik Zakładu Komparatystyki Literackiej i Kulturowej w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2003 Kijowski Uniwersytet Slawistyczny przyznał mu doktorat honoris causa za wkład w dialog polsko-ukraiński i badania nad ukraińską literaturą.

Więcej

dr Monika Bator

Adiunkt na UJK w Kielcach. Pracownik Zakładu Teorii Literatury, Badań Kulturowych i Filozofii w Instytucie Filologii Polskiej.

Więcej

dr Urszula Biel

Absolwentka kulturoznawstwa (specjalność filmoznawcza) na Uniwersytecie Śląskim, doktor nauk humanistycznych (Instytut Sztuki PAN). Autorka pierwszej monografii poświęconej dziejom kina na Górnym Śląsku (Śląskie kina między wojnami, czyli przyjemność upolityczniona, Katowice 2002) oraz licznych tekstów poświęconych tej tematyce, w publikacjach zbiorowych polskich i zagranicznych.

Więcej

mgr Paweł Biliński

Jest absolwentem filologii polskiej, a obecnie doktorantem Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie przygotowuje rozprawę o autotematyzmie w polskim kinie.

Więcej

prof. Sławomir Bobowski

Dr hab. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej UWr. (również prof. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Kulturoznawstwa), polonista i filmoznawca.

Więcej

red. Andrzej Bukowiecki

Krytyk filmowy i filmoznawca. Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowego Studium Wiedzy o Filmie w PWSFTviT.

Więcej

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Janusz Morgenstern, O FILMIE "DO WIDZENIA, DO JUTRA...", Warszawa 2005
  • Początki kina na ziemiach polskich, prof. Małgorzata Hendrykowska
kanał na YouTube

Wybrane artykuły