WYKŁADOWCY

prof. Dobrochna Dabert

Prof. UAM, polonista, filmoznawca. Kierownik Pracowni Badań Literatury i Kultury Niezależnej. Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej.

Więcej

mgr Diana Dąbrowska

Filmoznawczyni, doktorantka studiów kulturoznawczych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Więcej

prof. Janusz Detka

Literaturoznawca, doktor habilitowany w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Więcej

dr Andrzej Dębski

Kulturoznawca i filmoznawca, związany z Centrum im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej

dr Mariola Dopartowa

Do 30 września 2010 adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, od 1 października 2010 pracownik Wyższej Szkoły Filozoficznej i Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie.

Więcej

mgr Robert Dudziński

Robert Dudziński – doktorant w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w 2014 roku obronił pracę magisterską pt. Produkcje sensacyjno-kryminalne Telewizji Polskiej w latach 1965–1989, za którą otrzymał wyróżnienie w I konkursie im. Mieczysława F. Rakowskiego na najlepszą pracę magisterską z historii PRL, organizowanym przez tygodnik „Polityka”.

Więcej

mgr Przemysław Dudziński

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego związany z Kołem Badaczy Popkultury „Trickster”. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię kina popularnego w kontekstach historii kultury, w tym szczególnie: kino japońskie i amerykańskie, kino doby PRL-u, poetykę filmu lat sześćdziesiątych, refleksję nad kinem gatunków, historię kina grozy, problematykę adaptacji filmowej, metodologie badania filmu jako artefaktu kultury.

Więcej

mgr Jacek Dziduszko

Filmoznawca, dziennikarz filmowy, animator kultury. Prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego ''Maciste'', nominowanego w roku 2011 do nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii ''DKF roku 2010''. Laureat II miejsca w XVII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Filmie w 2005 roku.

Więcej

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Wojciech Marczewski, O FILMIE "DRESZCZE", Warszawa 2007
  • Początki kina na ziemiach polskich, prof. Małgorzata Hendrykowska
kanał na YouTube

Wybrane artykuły