WYKŁADOWCY

mgr Tomasz Gaczoł

Urodził się w 1986 roku; absolwent filologii polskiej i filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim, uczestnik Studium Doktoranckiego Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii.

Więcej

dr Józef Gębski

Urodzony 30 maja 1939 roku z Kielcach. W latach 1959-1965 studiował na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego – praca magisterska na temat polskiego plakatu filmowego. Doktorat obronił w 2012 roku na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Więcej

prof. Barbara Lena Gierszewska

Literaturoznawca, filmoznawca; profesor nadzwyczajny UJK w Kielcach. Rozprawę doktorską obroniła w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1995); habilitację uzyskała w 2007 roku  na Uniwersytecie Łódzkim.

Więcej

red. Maciej Gil

Historyk kina i animator kultury filmowej. Dyrektor programowy Przeglądu Filmowego Kino na Granicy w Cieszynie/Czeskim Cieszynie, współorganizator MFF Europejski Ekspres w Kijowie (Ukraina), Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu i innych imprez filmowych.

Więcej

dr hab. Barbara Giza

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, filmoznawca, medioznawca.

Więcej

prof. Mariusz Guzek

Adiunkt w Zakładzie Socjologii Polityki i Komunikowania Społecznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Specjalizuje się w historii polskiego filmu i tematyce kultury filmowej.

Więcej

prof. Andrzej Gwóźdź

Profesor na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kierownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach (Instytut Nauk o Kulturze na Wydziale Filologicznym). Związany był też jako pracownik naukowo-dydaktyczny z Uniwersytetem Łódzkim.

Więcej

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Witold Sobociński, O FILMIE "SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ", JAZZIE I ZAWODZIE...
  • POLSKIE KINO PRZEDWOJENNE, dr Rafał Marszałek
kanał na YouTube

Wybrane artykuły