WYKŁADOWCY

dr Karol Jachymek

Kulturoznawca, filmoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Stypendysta Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2013).

Więcej

dr Sebastian Jagielski

Filmoznawca, asystent w Katedrze Historii Kina Polskiego w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej

dr hab. Małgorzata Jakubowska

Filmoznawczyni związana z Uniwersytetem Łódzkim. Obecnie adiunkt w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ. Prowadzi również zajęcia dla studentów PWSFTViT w Łodzi.
Brała udział w przygotowaniu Filmoteki Szkolnej. Obecnie wykłada także w Akademii Filmu Polskiego.

Więcej

dr hab. Witold Jakubowski

Pedagog, filmoznawca, pracuje w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, gdzie kieruje Zakładem Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych.

Więcej

mgr Agata Janikowska

Kulturoznawczyni, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się badaniem sensualnego odbioru kina i teatru, ze szczególnym uwzględnieniem sfery audialnej.

Więcej

mgr Sylwia Jankowy

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień magistra filologii polskiej i magistra kulturoznawstwa. Obecnie jest doktorantką Stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie związana jest z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Więcej

dr hab. Justyna Jaworska

Justyna Jaworska (1975) jest adiunktem w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW, autorką książki "Cywilizacja „Przekroju”. Misja obyczajowa w magazynie ilustrowanym" (WUW 2008). Prowadzi m.in. zajęcia z historii kultury polskiej z wykorzystaniem filmów. Pracuje też w miesięczniku "Dialog", gdzie redaguje dział dramaturgii polskiej.

Więcej

prof. Mikołaj Jazdon

Filmoznawca, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab., wykładowca w Katedrze Filmu Telewizji i Nowych Mediów UAM. Autor książek Dokumenty Kieślowskiego (Poznań 2002), Polskie kino niezależne (redaktor tomu, Poznań 2005) i Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza (Poznań 2009).

Więcej

dr Dawid Junke

Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim i stypendysta programu ISEP na Uniwersytecie Chapmana w Kalifornii. Obecnie doktorant Studiów Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską i wykłada analizę i interpretację dzieła filmowego.

Więcej

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Agnieszka Holland, O FILMIE "AKTORZY PROWINCJONALNI", Warszawa 2005
  • Geneza społeczno-polityczna rozwoju KINA MORALNEGO NIEPOKOJU, prof. Andrzej...
kanał na YouTube

Wybrane artykuły