WYKŁADOWCY

mgr Marta Maciejewska

Filmoznawczyni, polonistka, anglistka. Członkini Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Miłość Blondynki", realizatorka kronik filmowych podczas AllAboutFreedomFestival i Festiwalu Literacki Sopot.

Więcej

red. Łukasz Maciejewski

Filmoznawca, krytyk filmowy i teatralny. Dyrektor programowy festiwalu "Kino na Granicy" w Cieszynie oraz festiwalu Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim. Wykładowca na Wydziale Aktorskim w Szkole Filmowej w Łodzi oraz na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Więcej

dr Anna Maj

Kulturoznawca, filmoznawca, medioznawca, antropolog mediów i komunikacji. Specjalizuje się w cyberkulturze, antropologii mediów, teorii komunikacji, mediach mobilnych i projektowaniu interakcji, edukacji medialnej, socjologii Sieci i sztuce nowych mediów.

Więcej

prof. Tomasz Majewski

Kulturoznawca i filmoznawca w Zakładzie Teorii Kultury Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ, wykładowca PWSFTViT.

Więcej

mgr Dorota Majkowska-Szajer

Antropolożka kultury, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ w Krakowie, członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Więcej

mgr Jakub Majmurek

Filmoznawca, eseista, publicysta. Aktywny jako krytyk filmowy, pisuje także o literaturze i sztukach wizualnych. Absolwent krakowskiego filmoznawstwa, oraz Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie.

Więcej

dr Piotr Marecki

Kulturoznawca i redaktor. Adiunkt w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca PWSFTViT, ekspert PISF. Obszarami jego zainteresowania badawczego są: kultura niezależna, literatura polska po 1989 roku, literatura nowych mediów, adaptacje filmowe, scenopisarstwo.

Więcej

dr hab. Marcin Maron

Absolwent Wydziału Operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi; doktor habilitowany Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dyscyplinie Nauki o sztuce.

Więcej

dr Rafał Marszałek

Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody im. K. Irzykowskiego w latach 1967, 1972, 1975, 1980; 1981 r. Złote Grono Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Nagrody im. Bolesława Michałka, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2012) w kategorii krytyka filmowa (ex aequo z Michałem Oleszczykiem).

Więcej

dr Monika Maszewska-Łupiniak

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w historii filmu polskiego oraz edukacji audiowizualnej.

Więcej

dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska

Adiunkt w Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych Mediów i wykładowca PWSFTViT w Łodzi. Interesuje się filmem dokumentalnym, analizą i historią filmu. Wykłada film dokumentalny oraz analizę dzieła filmowego.

Więcej

prof. Marta Meducka

Profesor na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierownik Zakładu Teorii Literatury, Badań Kulturowych i Filozofii w Instytucie Filologii Polskiej.

Więcej

prof. Tadeusz Miczka

Kierownik Zakładu Komunikacji Kulturowej od początku jego istnienia. Profesor nauk humanistycznych od 1995, od 1999 — profesor zwyczajny; habilitację uzyskał z zakresu literaturoznawstwa i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1989 roku.

Więcej

dr Kamil Minkner

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Absolwent Wajda School w programie EKRAN. Bada relacje pomiędzy kulturą popularną, szczególnie kinem a polityką oraz zajmuje się filmem jako narzędziem edukacji społeczno-politycznej

Więcej

mgr Iwona Morozow

Rocznik 1986; absolwentka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego; doktorantka Studiów Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim, w ramach których przygotowuje rozprawę doktorską na temat filmu społecznie zaangażowanego.

Więcej

dr Agnieszka Morstin

Specjalizuje się w historii kina polskiego, doktoryzowała się w roku 2007 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Badania prowadzi z perspektywy antropologii kultury oraz komparatystyki (związki filmu z malarstwem i literaturą).

Więcej

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Janusz Morgenstern, O FILMIE "DO WIDZENIA, DO JUTRA...", Warszawa 2005
  • Polskie kino po 1989 roku, prof. Mirosław Przylipiak
kanał na YouTube

Wybrane artykuły