WYKŁADOWCY

prof. Piotr Sitarski

Filmoznawca i medioznawca, adiunkt w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się problematyką współczesnej kultury popularnej, filmu i gier komputerowych.

Więcej

prof. Paweł Sitkiewicz

Filmoznawca, doktor habilitowany, pracownik Katedry Kultury i Sztuki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowo zajmuje się historią filmu animowanego oraz kinem XX-lecia międzywojennego w Polsce i na świecie. Interesuje się też plakatem i początkami komiksu.

Więcej

prof. Bogusław Skowronek

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pracuje w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych oraz Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej.

Więcej

mgr Jarosław Skulski

Absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim i podyplomowego dziennikarstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Kieruje działem edukacji filmowej i działalności kinowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach

Więcej

dr Bronisława Stolarska

Starszy wykładowca w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w historii filmu polskiego.

Więcej

prof. Rafał Syska

Adiunkt habilitowany. Prowadzi badania z dziedzin: historia filmu powszechnego, kierunki filmu współczesnego i analiza dzieła filmowego. Autor kilku książek, kilkunastu artykułów i esejów naukowych poświęconych zjawiskom najnowszego kina, historii filmu, a także fenomenowi filmu gatunkowego i przemocy w mediach.

Więcej

prof. Tadeusz Szczepański

Historyk filmu, krytyk i tłumacz, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i PWSFTViT w Łodzi. W latach 1988-1994 redagował „Film na Świecie” (od roku 1991 jako redaktor naczelny). Laureat nagród: Laterna Magica przewodniczącego Komitetu Kinematografii, „Kina” im. Bolesława Michałka, Polskiej Akademii Nauk i Prezydenta Miasta Gdańska.

Więcej

dr Matylda Szewczyk

Asystentka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej UW. Absolwentka filozofii i wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim, stypendystka programu Fulbrighta w School of Cinematic Arts University of Southern California.

Więcej

dr hab. Andrzej Szpulak

Filmoznawca i medioznawca, znawca twórczości Kazimierza Kutza i Wojciecha Marczewskiego. Zajmuje się historią kina polskiego i europejskiego, kinem religijnym i zjawiskami współczesnej kultury audiowizualnej. W 1997 roku nagrodzony Grand Prix Konkursu dla Młodych Krytyków Filmowych im. Krzysztofa Mętraka.

Więcej

mgr Jacek Szymański

Ukończył psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w roku 1972 oraz podyplomowe Studium Wiedzy o Filmie na Uniwersytecie Łódzkim w roku 1984. Od 1969 związany z ruchem Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

Więcej

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Wiesław Zdort, O FILMIE "SŁOŃCE WSCHODZI RAZ NA DZIEŃ", Warszawa 2006
  • Początki kina na ziemiach polskich, prof. Małgorzata Hendrykowska
kanał na YouTube

Wybrane artykuły