dr Monika Bator

dr Monika Bator

Adiunkt na UJK w Kielcach. Pracownik Zakładu Teorii Literatury, Badań Kulturowych i Filozofii w Instytucie Filologii Polskiej. Rozprawę doktorską Życie filmowe w województwie kieleckim do 1939 roku obroniła na Uniwersytecie Opolskim w czerwcu 2010 r. Autorka kilku artykułów dotyczących kina polskiego, a także regionalnego życia filmowego w przedwojennej Polsce.

Obecnie prowadzi zajęcia z języka nowych mediów i wiedzy o kulturze. Interesują ją konteksty kulturowe kina, zjawiska występujące na styku widowiska filmowego, kina jako instytucji organizujące seans a publicznością.

 

Wybrane publikacje:

 • Życie filmowe w województwie kieleckim do 1939 roku, Kielce 2013.


Wybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Jerzy Eisler, O FILMIE "OSTATNI ETAP", Warszawa 2007
 • Fenomen POLSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ, prof. Piotr Zwierzchowski
kanał na YouTube

Wybrane artykuły

 • Świat bez grzechu

  Konrad Eberhardt

  „Kino” 1974, nr 12

 • Wprowadzenie

  Małgorzata Kozubek

  [w:] Filmoterapia, Małgorzata Kozubek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2016.

 • Glossy

  Aleksander Jackiewicz

  "Moja filmoteka. Film w kulturze", Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1989