dr Monika Świerkosz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Interesuje się współczesnymi kulturowymi dyskursami krytycznymi inspirowanymi feminizmem i gender studies, a zwłaszcza związkiem między ciałem, polityką, retoryką i przeszłością. Pracę doktorską poświęciła prozie Olgi Tokarczuk i Izabeli Filipiak oraz krytycznym sporom o literaturę kobiecą i jej miejsce w kanonie. Publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Dekadzie Literackiej”, „Tyglu Kultury”, „FA-arcie”, „Opcjach” i „Zadrze”. Jest redaktorką internetowego czasopisma „uniGENDER”, poświęconego problematyce płci kulturowej, a od niedawna miłośniczką Nowej Huty. Współpracuje z krakowską Fundacją Przestrzeń Kobiet.


Wybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Janusz Morgenstern, O FILMIE "DO WIDZENIA, DO JUTRA...", Warszawa 2005
 • POLSKIE KINO PRZEDWOJENNE, dr Rafał Marszałek
kanał na YouTube

Wybrane artykuły

 • Kultowy film

  Małgorzata Radkiewicz

  „Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

 • „Popiół i diament”

  Marek Hendrykowski

  [w:] 50 lat Polskiej Szkoły Filmowej (DVD), Warszawa 2008

 • Prawda i niby prawda

  Piotr Śmiałowski

  „Kino” 2013, nr 3, s.26-29