dr Urszula Biel

dr Urszula Biel
Absolwentka kulturoznawstwa (specjalność filmoznawcza) na Uniwersytecie Śląskim, doktor nauk humanistycznych (Instytut Sztuki PAN). Autorka pierwszej monografii poświęconej dziejom kina na Górnym Śląsku (Śląskie kina między wojnami, czyli przyjemność upolityczniona, Katowice 2002) oraz licznych tekstów poświęconych tej tematyce, w publikacjach zbiorowych polskich i zagranicznych.
Obecnie przygotowuje drugą część monografii, poświęconą kinematografii niemieckiej części Górnego Śląska w latach 1918-1939.
Ponadto animatorka kultury filmowej; prowadzi kino studyjne Amok w Gliwicach, uhonorowane nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „Kino” za rok 2012.
Laureatka nagrody Prezydenta m. Gliwice w dziedzinie kultury (1999).

Wybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Wiesław Zdort, O FILMIE "SŁOŃCE WSCHODZI RAZ NA DZIEŃ", Warszawa 2006
 • Represje wobec kinematografii polskiej po wprowadzeniu stanu wojennego, prof...
kanał na YouTube

Wybrane artykuły

 • Obyczajowy film

  Elżbieta Więcek

  „Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

 • Nędza sztuki

  Mirosław Przylipiak

  [w:] „Kino” 1990, nr 3

 • Trzy kolejne podejścia

  Tadeusz Lubelski

  „Kwartalnik Filmowy” 1994, nr 6