prof. Andrzej Werner

Krytyk filmowy i literacki, historyk literatury i filmu, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowca w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Był pracownikiem naukowym Instytutu Badań Literackich PAN. Wieloletni przewodniczący Sekcji Piśmiennictwa Filmowego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, autor telewizyjnej Akademii Polskiego Filmu. Członek zarządu polskiej sekcji PEN-Clubu. 

Wybrane publikacje:

 • Zwyczajna apokalipsa (1971, 1981).
 • Historia filmu polskiego, t. V (1985) – współautor.
 • Polskie, arcypolskie (1987).
 • Pasja i nuda (1991).
 • Krew i atrament (1997).
 • Dekada filmu. Problem kryzysu kultury w kinie lat sześćdziesiątych (1997).
 • Wysoko, nie na palcach: o pisarstwie Jana Józefa Szczepańskiego (2002).


Wybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Witold Sobociński, O FILMIE "SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ", JAZZIE I ZAWODZIE...
 • ZWIĄZEK POLSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ Z KINEM ŚWIATOWYM, prof. Alicja Helman
kanał na YouTube

Wybrane artykuły

 • Artysta jako proteza

  Teresa Krzemień

  „Kino” 1981, nr 5

 • DKF

  Elżbieta Wiącek

  „Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

 • Socrealizm

  Alina Madej

  „Kwartalnik Filmowy” 1994, nr 6