prof. Bogusław Skowronek

prof. Bogusław Skowronek

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pracuje w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych oraz Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Główne zainteresowania badawcze to filmoznawstwo, wiedza o mediach, studia kulturowe, kultura popularna, lingwistyka kulturowa oraz lingwistyka kognitywna. Popularyzator sztuki filmowej, działacz Dyskusyjnych Klubów Filmowych, współpracuje z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Autor licznych prac i artykułów poświęconych filmowi, mediom, edukacji medialnej, lingwistyce i zjawiskom współczesnej kultury, między innymi książek: Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży. Studium kognitywno-kulturowe, Kraków 2007; Film w przestrzeni kultury audiowizualnej. Studia. Szkice. Interpretacje, Kraków 2011; Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków 2013.Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Wiesław Zdort, O FILMIE "SŁOŃCE WSCHODZI RAZ NA DZIEŃ", Warszawa 2006
  • Fenomen POLSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ, prof. Piotr Zwierzchowski
kanał na YouTube

Wybrane artykuły