prof. Dobrochna Dabert

Prof. UAM, polonista, filmoznawca. Kierownik Pracowni Badań Literatury i Kultury Niezależnej. Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej. Autorka książek: Zbuntowane wiersze. O poezji stanu wojennego, 1998; Mowa kontrolowana. Szkice o języku publicznym w Polsce po 1989 roku, 2003; Kino moralnego niepokoju. Wokół wybranych problemów poetyki i etyki, 2003, oraz artykułów poświęconych kinu Europy Środkowo-Wschodniej, niezależnej literaturze polskiej lat 70. i 80. XX w., problematyce języka publicznego po 1989 roku. Pracuje nad książką poświęconą kinu czasu transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz drugoobiegowym czasopismom literackim wydawanym w Polsce w latach 1982-1989. 


Wybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Witold Sobociński, O FILMIE "SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ", JAZZIE I ZAWODZIE...
 • ZWIĄZEK POLSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ Z KINEM ŚWIATOWYM, prof. Alicja Helman
kanał na YouTube

Wybrane artykuły

 • PRL jako trauma

  Tadeusz Lubelski

  "Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty", Chorzów 2009

 • Propaganda

  Małgorzata Radkiewicz

  „Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

 • Kino bandyckie - od grozy do nostalgii

  Tadeusz Lubelski

  "Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty", Chorzów 2009