prof. Janusz Detka

Literaturoznawca, doktor habilitowany w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor monografii Przemiany poetyki w prozie Jerzego Andrzejewskiego (1995), Stanisław Rogala (1998) i Wiersze polskiej „odwilży”: 1953-1957 (2010), cyklu podręczników do gimnazjum pt. Przygoda z czytaniem oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i recenzji. W pracy naukowej zajmuje się polską literaturą współczesną, w tym regionalną, kulturą popularną, a także problematyką żydowską (jest autorem m.in. haseł żydowskich w Słowniku literatury polskiej XIX wieku). Prywatnie miłośnik i kolekcjoner polskich plakatów filmowych.



Wybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Jerzy Eisler, O FILMIE "OSTATNI ETAP", Warszawa 2007
 • POLSKIE KINO PRZEDWOJENNE, dr Rafał Marszałek
kanał na YouTube

Wybrane artykuły

 • Św. Performer

  Anna Taszycka

  "Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu", nr 2/2016

 • Bunt scenarzystów

  Aleksander Jackiewicz

  "Film" 1961, nr 2

 • Melodramat

  Katarzyna Wajda

  „Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010