prof. Natasza Korczarowska-Różycka

Profesor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii i Teorii Filmu Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w historii filmu polskiego. Opublikowała książkę Ojczyzny prywatne. Mitologia przestrzeni prywatności w filmach Tadeusza Konwickiego, Jana Jakuba Kolskiego i Andrzeja Kondratiuka (Kraków 2007) oraz kilkanaście tekstów naukowych i popularnonaukowych poświęconych rodzimemu i światowemu kinu. Autorka artykułów o tematyce żydowskiej, które ukazały się w czterech tomach serii „Gefilte film. Wątki żydowskie w kinie″. W maju 2014 ukazała się jej ostatnia książka "Inne spojrzenie" poświęcona wyobrażeniom historii w polskim filmie fabularnym po 1966 roku.

Od początku pracy naukowej jej zainteresowania skupiają się przede wszystkim wokół badań związanych z powojenną historią filmu polskiego. Od 2008 współpracuje z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej w Warszawie. Brała udział w projekcie edukacyjnym Filmoteka Szkolna, skierowanym do nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych. Od 2010 roku pełni funkcję opiekuna naukowego łódzkiej edycji Akademii Polskiego Filmu.


WykładyArtykułyWybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Wojciech Marczewski, O FILMIE "DRESZCZE", Warszawa 2007
 • Represje wobec kinematografii polskiej po wprowadzeniu stanu wojennego, prof...
kanał na YouTube

Wybrane artykuły

 • Glossy

  Aleksander Jackiewicz

  "Moja filmoteka. Film w kulturze", Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1989

 • „Kanał”

  Marek Hendrykowski

  [w:] 50 lat Polskiej Szkoły Filmowej (DVD), Warszawa 2008

 • Polska Szkoła Filmowa

  Tadeusz Lubelski

  Encyklopedia kina, Kraków 2003