prof. Tadeusz Lubelski

prof. Tadeusz Lubelski

Historyk i krytyk filmu. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (1971), od 2002 profesor, od 2007 profesor zwyczajny, w latach 2008-2012 dyrektor Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ, obecnie kierownik Katedry Historii Filmu Polskiego w tym Instytucie. Specjalizuje się w historii filmu polskiego oraz kinematografii europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem francuskiej. Traktuje pracę historyka filmu jako prowadzenie udokumentowanej narracji literackiej, umieszczającej przedmiot w kontekście dziejów kultury.

Opublikował m.in. książki:

Poetyka powieści i filmów Tadeusza Konwickiego (1984),

Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym lat 1945-1961 (1992, 2 wyd. 2000),

Kino Krzysztofa Kieślowskiego (red. 1997),

Nowa Fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego (2000),

Encyklopedia kina (red. 2003, 2 wyd. 2010),

Wielkie tematy w kinie przełomu wieków (red. 2004),

Wajda (2006),

Agnès Varda kinopisarka (red. 2006),

Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty (2009, Nagroda PISF dla najlepszej książki filmowej roku; 2010 nagroda indywidualna ministra nauki i szkolnictwa wyższego),

Historia kina, t. I, Kino nieme (2009); t. II Kino klasyczne (2011) (współredakcja z Iwoną Sowińską i Rafałem Syską),

Kino polskie jako kino narodowe (2009, współredakcja z Maciejem Stroińskim),

Historia niebyła kina PRL (2012, Nagroda „Kina” im. Bolesława Michałka). 

Tłumaczył:

Romanse i poematy Aleksandra Wertyńskiego (1996),

Hitchcock/Truffaut (2005),

Bliska zagranica. Szkice filmowe o Polakach i dla Polaków Mirona Czernienki (2007).

Laureat Nagrody ZAiKS-u im. Krzysztofa Teodora Toeplitza (2011). Członek Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk (od 1999, w latach 2007-2011 jego przewodniczący), członek Europejskiej Akademii Filmowej (od 2006), przewodniczący rady programowej Krakowskiego Festiwalu Filmowego (od 2003), którego dyrektorem programowym był w latach 1995-2001 i 2006; ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (od 2005). W latach 1994-2006 był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Kino”. Członek rady naukowej „Kwartalnika Filmowego” i projektu edukacyjnego PISF Filmoteka Szkolna. W latach 1995-2012 przewodniczył jury Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie dla Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych, organizowanego w Gdańsku. Wypromował dotąd 15 doktorów i 125 magistrów.


Fragmenty wykładówArchiwum wykładów


HISTORIA KINA POLSKIEGO cz. 1 - Początki kina na ziemiach polskich (1895-1918)

prof. Tadeusz Lubelski

Warszawa 2015

Więcej

HISTORIA KINA POLSKIEGO cz. 2 - Nasze kino nieme. Romantyzm strywializowany (1919-1929)

prof. Tadeusz Lubelski

Warszawa 2015

Więcej

HISTORIA KINA POLSKIEGO cz. 3 - Nasze kino klasyczne. Krzywe zwierciadło polskiej mentalności (1930-1939)

prof. Tadeusz Lubelski

Warszawa 2015

Więcej

HISTORIA KINA POLSKIEGO cz. 4 - Cztery drogi filmowców polskich w czasie II wojny światowej (1939-1945)

prof. Tadeusz Lubelski

Warszawa 2015

Więcej

HISTORIA KINA POLSKIEGO cz. 5 - Kino zideologizowane. Od kinofikacji do pacyfikacji (1945-1954)

prof. Tadeusz Lubelski

Warszawa 2015

Więcej

HISTORIA KINA POLSKIEGO cz. 6 - Epoka Szkoły Polskiej (1955-1961)

prof. Tadeusz Lubelski

Warszawa 2015

Więcej

HISTORIA KINA POLSKIEGO cz. 7 - Dwuznaczny urok lat sześćdziesiątych (1962-1969)

prof. Tadeusz Lubelski

Warszawa 2015

Więcej

HISTORIA KINA POLSKIEGO cz. 8 - Kino Młodej Kultury i kino dziedzictwa (1969-1975)

prof. Tadeusz Lubelski

Warszawa 2015

Więcej

HISTORIA KINA POLSKIEGO cz. 9 - Epoka Moralnego Niepokoju (1976-1981)

prof. Tadeusz Lubelski

Warszawa 2015

Więcej

HISTORIA KINA POLSKIEGO cz. 10 - Po stanie wojennym. Solidarność osobnych (1982-1989)

prof. Tadeusz Lubelski

Warszawa 2015

Więcej

HISTORIA KINA POLSKIEGO cz. 11 - Kino Wolność (1990-2004)

prof. Tadeusz Lubelski

Warszawa 2015

Więcej

HISTORIA KINA POLSKIEGO cz. 12 - Trudny powrót do Europy (2005-2014)

prof. Tadeusz Lubelski

Warszawa 2015

Więcej

Artykuły


Nowe kino

Tadeusz Lubelski

"Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty", Chorzów 2009

Więcej

PRL jako trauma

Tadeusz Lubelski

"Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty", Chorzów 2009

Więcej

Francuska Nowa Fala

Tadeusz Lubelski

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

Więcej

PWSFTviT

Tadeusz Lubelski

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

Więcej

Zespoły filmowe

Tadeusz Lubelski

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

Więcej


Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Witold Sobociński, O FILMIE "SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ", JAZZIE I ZAWODZIE...
  • Represje wobec kinematografii polskiej po wprowadzeniu stanu wojennego, prof...
kanał na YouTube

Wybrane artykuły