Artykuły

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, rozdział 1, art. 3.2

 

Kinematografia obejmuje twórczość filmową, produkcję filmów, usługi filmowe, dystrybucję i rozpowszechnianie filmów, w tym działalność kin, upowszechnianie kultury filmowej, promocję polskiej twórczości filmowej oraz gromadzenie, ochronę i upowszechnianie zasobów sztuki filmowej.

Wróć do poprzedniej strony

Wybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Początki kina na ziemiach polskich, prof. Małgorzata Hendrykowska
 • „Zimowy zmierzch” i „Zagubione uczucia” jako przykłady Odwilży w...
kanał na YouTube

Wybrane artykuły

 • Wstęp

  Jerzy Maśnicki

  Pleograf. Słownik biograficzny filmu polskiego 1896-1939

 • Historia plebejska Kutza

  Aleksander Jackiewicz

  „Kino” 1980, nr 178

 • Metafora

  Alicja Helman

  „Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010