Artykuły

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

 

Mimesis

Jacek Ostaszewski

 

 

Mimesis - termin oznaczający w grece „naśladowanie”. W Poetyce Arystotelesa, w której twórczość artystyczna została określona jako naśladowanie działania, ma swój początek tradycja estetyczna, uznająca, że celem sztuki i źródłem czerpanej z niej przyjemności jest naśladowanie natury (rzeczywistości). Naśladownictwo – oparte u Arystotelesa na zasadach prawdopodobieństwa i konieczności - realizowa­ne jest poprzez respektowanie w dziele sztuki (filmowej) konwencji realistycznych w przedstawianiu rzeczywistości. Ponieważ zaś sama rzeczywistość jest abstrakcyjnym wyobrażeniem społecznym, zasada mimetyzmu rozpatrywana jest jako artystyczna konwencja przedstawiania.

J.O.

Wróć do poprzedniej strony

Wybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Represje wobec kinematografii polskiej po wprowadzeniu stanu wojennego, prof...
 • Odwilż październikowa i jej wpływ na rozwój kinematografii w Polsce
kanał na YouTube

Wybrane artykuły

 • Aktor w labiryncie

  Danuta Karcz

  „Kino” 1971, nr 7

 • Branża

  Elżbieta Wiącek

  „Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

 • Widzę muzykę

  Łukasz Maciejewski

  „Kwartalnik Filmowy” 2003, nr 44