CALL FOR PAPERS

Czekamy na teksty wpisujące się w tematykę przygotowywanych tomów, ale także na artykuły niezwiązane z wiodącym tematem numeru.

Przyjmujemy również recenzje naukowe książek filmoznawczych dotyczących kinematografii polskiej.

Teksty prosimy przesyłać na adres: pleograf@fn.org.pl

 

Tematy kolejnych numerów:Za dokumentem

Termin nadsyłania artykułów: 31 sierpnia 2017 roku

Dokument inscenizowany, mockdokument, dokufikcja, web-doc, found footage – to jedynie kilka używanych dziś form ekspresji filmowej, które odwołują się do formuły dokumentu, rozumianego jako materiał odnoszący się – krytycznie, apologetycznie, wiernie lub pięknie – do podstawowej funkcji kamery filmowej, jaką jest rejestracja. Przyjęta w 1948 roku definicja filmu dokumentalnego jako dzieła o „prawdziwych ludziach w ich prawdziwym otoczeniu” bywa dziś na różne sposoby podważana, zarazem jednak rodzaj ten utrzymuje swoje znaczenie formy zaangażowanej politycznie, o czym świadczy choćby popularność festiwali filmowych poświęconych dokumentom. Zapraszamy do nadsyłania artykułów, które zmierzą się na nowo z polskim filmem dokumentalnym – jego twórcami, dziełami, sposobem myślenia o nim – właśnie z dzisiejszej perspektywy, z punktu widzenia kina, które często neguje dziś wiarygodność kamery, a z drugiej mnoży formy wypowiedzi dokumentalnej. Na czym polega siła i słabość dokumentu? Na ile, również z powodów instytucjonalnych i produkcyjnych, dopuszcza on głos mniejszości i nieuprzywilejowanych? Które polskie filmy i których twórców kina dokumentalnego warto przywrócić pamięci widzów? Jaki obraz świata wyłania się z polskiego dokumentu z okresu PRL?


Dwanaście najlepszych: nowy kanon

Termin nadsyłania artykułów: 17 listopada 2017 roku

Ankieta 12 filmów na 120 lat kina (http://kinomuzeum.pl/?p=14471), przeprowadzona w 2015 roku przez Muzeum Kinematografii w Łodzi oraz Zakład Historii i Teorii Filmu Uniwersytetu Łódzkiego, dała wyraz pewnym przewartościowaniom w obrębie tego, co uznajemy za kanon historii filmu, w odniesieniu chociażby do ankiety przeprowadzonej na stulecie kina przez „Kwartalnik Filmowy” w 1995 roku. Wyniki ankiety łódzkiej wskazujące 12 najlepszych polskich filmów traktujemy jako punkt wyjścia do odpowiedzi na następujące pytania: Które polskie filmy i dlaczego uznajemy dziś za kanoniczne? Jak się kształtuje zależność między tzw. arcydzielnością filmu a jego miejscem w kanonie? Które filmy i dlaczego sytuują się poza zestawieniami kanonicznymi? Czy (nadal) można mówić o rozgraniczeniu w obrębie historii filmu polskiego na tzw. kino wysokie i niskie/popularne? Jak się przedstawia i o czym informuje relacja między miejscem filmu w kanonie a datą jego produkcji? Którzy twórcy i dlaczego sytuują się w kanonie lub poza nim? Jak wygląda zależność między kanonicznością filmu a jego przynależnością gatunkową czy rodzajową? Jak w odniesieniu do polskiego kina przedstawia się relacja klasyczne – kanoniczne? Czy/w jakim stopniu kanoniczność filmu to również wypadkowa pracy zespołowej – reżyserii, kreacji aktorskich, roboty operatorskiej? Jak się kształtuje i przekształca zależność między kanonicznością filmu a (nie)oryginalnością scenariusza (adaptacje, ekranizacje jako „gwarant” kanoniczności)? Zapraszamy do zgłaszania artykułów i opracowań naukowych podejmujących problem „nowego kanonu” w możliwie szerokim spektrum metodologicznym, także w ujęciach analitycznych dotyczących konkretnych filmów oraz polemicznych wobec wyników ankiety.Ciało w filmie – ciało filmu

Termin nadsyłania artykułów: 14 lutego 2018 roku

Refleksja nad statusem ciała w kinie rozwija się intensywnie zarówno w teorii i historii kina, jak i w różnych praktykach filmowych analiz i interpretacji. W tych perspektywach równie interesujące są ciała aktorek i aktorów, cielesne zapośredniczenie procesów twórczych, psychosomatyczne doświadczenia widza kinowego czy wreszcie sam materialny status obrazu filmowego, „ciało filmu” traktowane dosłownie i metaforycznie. Warto zatem zapytać, czy również w odniesieniu do polskiego kina i na gruncie rodzimego filmoznawstwa możemy mówić o rozwoju badań nad filmowymi ciałami. Zapraszamy do nadsyłania artykułów podejmujących refleksję nad cielesnością aktorek i aktorów oraz bohaterek i bohaterów polskiego kina zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej. Czy można wskazać określone strategie operowania cielesnością właściwe dla polskiego filmu? Interesują nas także pytania o relacje między sposobami reprezentowania ciał i konstruowania filmowych wizerunków a seksualnością i płcią, przemocą i strukturami władzy, fetyszyzacją i sublimacją czy wreszcie zmysłowością i afektywnością. Czekamy z jednej strony na teksty analizujące status ciała w konkretnych polskich filmach, z drugiej – na propozycje teoretyczne badające polskie kino choćby w świetle psychoanalizy, kognitywizmu, feminizmu czy zmysłowej teorii filmu. Zachęcamy również do przyjrzenia się ciału widza w przestrzeni sali kinowej i wobec ekranów elektronicznych oraz ciału filmu, choćby w kontekście różnic między materialnością obrazu analogowego i cyfrowego. 

Kontakt

Natalia Chojna

tel. 695 363 342
e-mail: pleograf@fn.org.pl

Adres redakcji:
Filmoteka Narodowa
ul. Puławska 61
00-975 Warszawa

 

Redakcja

Rada naukowa

Recenzenci 2016

Informacje dla autorów

CALL FOR PAPERS