Redakcja

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Paulina Kwiatkowska (redaktor naczelna)

Natalia Chojna (sekretarz redakcji, fotoedytor)

Karolina Kosińska

Matylda Szewczyk

Klaudia Rachubińska (zastępca sekretarza redakcji)WYDAWCA

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

ul. Wałbrzyska 3/5

02-739 Warszawa 

Kontakt

Natalia Chojna

tel. 695 363 342
e-mail: pleograf@fn.org.pl

Adres redakcji:
Filmoteka Narodowa
ul. Puławska 61
00-975 Warszawa

 

Redakcja

Rada naukowa

Recenzenci naukowi

Informacje dla autorów

CALL FOR PAPERS