STUDIA FILMOWE

Studio Filmowe (dawniej Zespół Filmowy) „Dom”

Zespół Filmowy „Dom” powstał 15 kwietnia 1986 roku w strukturze Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego. Jego pierwotna nazwa brzmiała: Zespół Twórców Filmowych „Dom″. Skupiał przede wszystkim absolwentów Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w...

Więcej

Zespół Filmowy „Iluzjon”

Zespół Filmowy „Iluzjon” powstał jako jeden z Zespołów pierwszej generacji, w 1955 roku. Pierwszym jego kierownikiem artystycznym był Ludwik Starski (do 1963 roku), szefami literackimi: pisarz Anatol Stern (1955-1956), Stanisław Dygat (1956-1957), a następnie aż do...

Więcej

Studio Filmowe (dawniej Zespół Filmowy) „Kadr”

„Kadr” jest jednym z najważniejszych i najdłużej działających producentów polskich filmów fabularnych. Jego początki sięgają roku 1955, kiedy to powstały Zespoły Filmowe – oryginalna polska forma organizacji produkcji filmowej, zapewniająca twórcom, mimo cenzury i...

Więcej

Zespół Filmowy „Kamera”

Zespół Filmowy „Kamera”, mimo iż istniał zaledwie 12 lat, kierowany przez Jerzego Bossaka (szefa artystycznego), odegrał znaczącą rolę w historii polskiej kinematografii. Założony został w 1957 roku, a rozwiązany – na skutek sytuacji politycznej – 30 kwietnia 1968...

Więcej

Studio Filmowe (dawniej Zespół Filmowy) „Oko”

Studio Filmowe „Oko” było jednym z najmłodszych Zespołów Filmowych. Powstało na początku 1984 roku w dramatycznych okolicznościach. Władze komunistyczne chciały na miejsce kierownika Zespołu Filmowego „Silesia” Ernesta Brylla mianować jednego z partyjnych...

Więcej

Studio Filmowe (dawniej Zespół Filmowy) „Perspektywa”

Zespół Filmowy „Perspektywa” powstał na początku 1978 roku. Jego kierownikiem artystycznym aż do śmierci w 2011 roku był Janusz Morgenstern. Funkcję kierowników literackich pełnili Juliusz Burski, Tadeusz Konwicki i Maciej Karpiński. Szefami produkcji byli: Jerzy...

Więcej

Studio Filmowe (dawniej Zespół Filmowy) „Profil″

Zespół „Profil″ powołano w styczniu 1975 roku w Łodzi. Jego kierownikiem artystycznym od momentu założenia aż do postawienia w stan likwidacji w 1997 roku był Bohdan Poręba. Kierownikami literackimi byli kolejno: Wacław Biliński, Włodzimierz Sokorski, Stanisław...

Więcej

Zespół Filmowy „Pryzmat”

Zaledwie 6-letnia historia „Pryzmatu” należy do najbardziej dramatycznych epizodów w historii polskiej produkcji filmowej. Zespół Filmowy „Pryzmat” został założony w 1972 roku. Szefem artystycznym Studia został Aleksander Ścibor-Rylski, kierownikiem literackim –...

Więcej

Zespół Filmowy „Rytm”

„Rytm” był jednym z Zespołów Filmowych pierwszej generacji. Założony w 1955 roku, kierowany był przez 13 lat przez Jana Rybkowskiego. Kierownikami literackimi „Rytmu” byli kolejno: Aleksander Ścibor-Rylski (1955-1965) i Jan Gerhard (1965-1968), a szefem produkcji...

Więcej

Studio Filmowe „Silesia”

Zespół Filmowy „Silesia” powstał 1 stycznia 1972 roku w Katowicach, potem przeniósł się do Warszawy. Istniał do roku 1983, został rozwiązany ze względów politycznych – z uwagi na osobę ówczesnego kierownika literackiego Ernesta Brylla. Pierwszym kierownikiem...

Więcej

Zespół Filmowy „Start”

„Start” należał do pierwszej generacji Zespołów Filmowych, założonych w 1955 roku. Od samego początku, aż do rozwiązania wraz z innymi Zespołami w 1968 roku, „Start” kierowany był przez Wandę Jakubowską. Kierownikami literackimi Zespołu byli Jerzy Putrament i...

Więcej

Zespół Filmowy „Studio”

„Studio”, kierowane przez Aleksandra Forda, było jednym z pierwszych Zespołów Filmowych. Utworzone w 1955 roku, podobnie jak inne Zespoły, zostało rozwiązane 30 kwietnia 1968 roku, a jego kierownik literacki został zmuszony do emigracji za granicę.  Kierownikami...

Więcej

Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego

Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego powstało 1 lipca 1981 roku. Jak donosiła prasa, „powołaniu tej od dawna oczekiwanej placówki przyświecało umożliwienie realizacji filmów młodym twórcom, których propozycje nie mieszczą się w schematach programowych i...

Więcej

Zespół Filmowy „Syrena”

„Syrena” była jednym z Zespołów Filmowych pierwszej generacji, założonych w 1955 roku. Przetrwała 13 lat, do 30 kwietnia 1968 roku. Kierownikami artystycznymi Zespołu byli  Jerzy Zarzycki (1955-1961), a po nim Stanisław Wohl (1961-1968). Kierownikami literackimi zaś...

Więcej

Studio Filmowe (dawniej Zespół Filmowy) „Tor”

Studio Filmowe „Tor” – dawniej Zespół Filmowy – jest jednym z najważniejszych i najdłużej działających polskich producentów filmowych. Zespół powstał 1 kwietnia 1967 roku. Jego pierwszym kierownikiem artystycznym był Stanisław Różewicz, który pełnił tę funkcję...

Więcej
Logo lista

Zespół Filmowy „X”

Zespół Filmowy „X” istniał tylko 12 lat, ale należy do najsłynniejszych i najważniejszych polskich ośrodków produkcyjnych w historii kina powojennego. „X”, obok Zespołu „Tor”, odegrał kluczową rolę w kształtowaniu i rozwoju formacji reżyserów, zwanej kinem...

Więcej

Studio Filmowe (dawniej Zespół Filmowy) „Zebra”

Studio Filmowe „Zebra” jest jednym z najbardziej doświadczonych i najsłynniejszych producentów filmów fabularnych w Polsce. Jest jednocześnie ostatnim dawnym Zespołem Filmowym – „Zebra” powstawała bowiem w 1988 roku, a więc u schyłku PRL-u. Była środowiskowym...

Więcej