EGZAMINY ZALICZENIA Wrocław

Studenci mogą zaliczać na ocenę każdy semestr, a warunkiem zaliczenia jest:

  • Zapisanie się na zajęcia przez stronę internetową www.kinonh.pl.
  • Wykupienie karnetu (po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu się na zajęcia).
  • Obecność na zajęciach (możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).
  • Opanowanie wiadomości z wykładów, z zalecanej literatury i treści filmów.
  • Pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego (pisemnego testu jednokrotnego wyboru z kilkoma pytaniami otwartymi), organizowanego w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

semestr pierwszy, 2020/21 kino współczesne

I

- Częstotliwość chodzenia do kin i liczba sprzedawanych biletów każdego roku w latach 90.

- Liczba filmów znajdujących się na corocznych listach 10 najpopularniejszych filmów w latach 90.

- Producenci, aktorzy i inni współtwórcy sukcesu Kilera; czy był to sukces reprezentatywny dla polskiego kina w latach 90.

II

- Studenckie etiudy Romana Polańskiego - zalążki stylu

- Najważniejsze filmy Polańskiego zrealizowane na Zachodzie, szczególnie Pianista

- Charakterystyczne cechy formalne filmów Polańskiego (w tym muzyka) i biograficzna perspektywa analizy jego twórczości

III

- Los Mazurek pruskich w polskiej kinematografii

- Znane filmy z bohaterem z AK od szkoły polskiej po współczesne kino historyczne

- Wątek gwałtu wojennego na Polce w Róży i wcześniejszych polskich filmach fabularnych

IV

- Sens tytułowych Sztuczek w filmie Andrzeja Jakimowskiego

- Plenery Sztuczek oraz współtwórcy filmu

- "Nasycenie pamięcią" historii w filmach Jakimowskiego

V

- Sylwetka Waldemara Krzystka i jego najważniejsze filmy od lat 80. do współczesności

- Śląsk w twórczości Krzystka (Legnica, Katowice, Wrocław)

- Konteksty historyczne i konwencje melodramatyczne w Małej Moskwie

VI

- Pozycja Skolimowskiego w polskim kinie lat 60.

- Kulisy powstania Essential Killing

- Kontekst historyczny i polityczny filmu

VII

- Twórczość Pawła Pawlikowskiego przed i po Idzie

Ida jako film historyczny, perspektywa polityczna/ideologiczna oraz odwołania do polskiej szkoły filmowej

- Identyfikacja emocjonalna w Idzie - film o Utracie i Zapomnieniu

VIII

- Powstanie warszawskie jako wydarzenie z historii politycznej i wojskowej o bogatej i różnorodnej historiografii i literaturze; powstanie warszawskie w filmach polskich (zwł. Kanał Wajdy)

- Biografia i twórczość Jana Komasy, cechy stylu, Miasto 44 jako film postmodernistyczny

- Konwergencja mediów (elementy komiksu, gier komputerowych, surrealizmu)

IX

- Agnieszka Smoczyńska jako reżyserka łącząca w swojej twórczości elementy kina autorskiego i gatunkowego

- Inspiracje wizualne i filmowe w Córkach dancingu (fotografie Diane Arbus, Dziwolągi Todda Browninga, Stokrotki Very Chytilovej)

- Przełamywanie stereotypów dotyczących pozycji kobiety w społeczeństwie i w środowisku filmowym

X

- Twórczość Feliksa Falka i powracające motywy w jego filmach

Bohater roku jako kontynuacja Wodzireja oraz wkład Jerzego Stuhra w twórczość Falka

- Rola Andrzeja Chyry w Komorniku

XI

- Filmografia pełnometrażowa Tomasza Wasilewskiego i jego styl oraz powracające motywy

- LGBT w kinie polskim - tematyka, reprezentacja, tytuły filmowe

Wszystkie stany miłości - autorskie spojrzenie na realia polskiej transformacji

XII

- Autorskie kino Małgorzaty Szumowskiej - cechy stylu oraz stali współpracownicy

- Nagrody dla Szumowskiej na międzynarodowych festiwalach filmowych

Body/Ciało - dialog z twórczością Krzysztofa Kieślowskiego