EGZAMINY ZALICZENIA Wrocław

Studenci mogą zaliczać na ocenę każdy semestr, a warunkiem zaliczenia jest:

 • Zapisanie się na zajęcia przez stronę internetową www.kinonh.pl.
 • Wykupienie karnetu (po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu się na zajęcia).
 • Obecność na zajęciach (możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).
 • Opanowanie wiadomości z wykładów, z zalecanej literatury i treści filmów.
 • Pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego (pisemnego testu jednokrotnego wyboru z kilkoma pytaniami otwartymi), organizowanego w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu

Przypominamy, że egzamin kończący obecny II semestr Akademii Polskiego Filmu odbędzie się w środę 16 czerwca 2021 roku o godz. 17.00 w formie online. Poniżej znajdą Państwo kilka niezbędnych informacji.

FORMA ORAZ PRZEBIEG EGZAMINU

 • w dniu egzaminu, o godzinie 16.55 otrzymają Państwo maila z linkiem, który przekieruje Państwa bezpośrednio do egzaminu;
 • egzamin będzie aktywny od godziny 17.00;
 • prosimy o punktualne przybycie, gdyż rozpoczęcie egzaminu po czasie będzie już niemożliwe,
 • całość spotkania potrwa około pół godziny;
 • w pierwszej kolejności zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie formularza z danymi;
 • studenci zaliczający akademię jako przedmiot opcyjny uzupełniają w formularzu wszystkie dane, wolni słuchacze tylko imię, nazwisko, mail i rubrykę wolny słuchacz;
 • po uzupełnieniu danych, przejdziecie Państwo do początku egzaminu;
 • każda osoba może przystąpić do rozwiązywania testu tylko jeden raz;
 • egzamin będzie w formie testu jednokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami;
 • przy każdym pytaniu będzie określony czas na odpowiedź;
 • czas liczony jest od momentu uruchomienia pierwszego pytania (formularz z Państwa danymi, który pojawi się na początku nie jest na czas);
 • nie ma możliwości cofnięcia się do poprzedniego pytania;
 • każde opuszczenie testu, np. w celu wyszukania informacji lub komunikacji z innymi osobami, zostanie odnotowane i będzie dodatkową informacją dostępną podczas analizy wyników; jeśli dojdzie do opuszczenia testu, rozwiązujący zobaczy ostrzeżenie; jego test może także zostać zablokowany po przekroczeniu dozwolonej liczby opuszczeń testu;
 • jedno pytanie warte jest jeden punkt;
 • na zaliczenie testu należy uzyskać 13 punktów;

WYNIKI ORAZ EWENTUALNE POPRAWY

 • tego samego dnia, po zakończeniu egzaminu, otrzymają państwo wiadomość mailową z Państwa wynikami;
 • osoby, które nie zaliczą egzaminu otrzymają dodatkową wiadomość z terminem poprawy oraz formą poprawy (również w wersji zdalnej);
 • w przypadku studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, wszystkie oceny zostaną wpisane do systemu USOS u osób zaliczających akademię jako przedmiot fakultatywny;
 • wszystkie oceny zostaną przesłane, w formie protokołów z egzaminu, na Państwa uczelnie.

PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU

W ramach przygotowań do egzaminu zachęcamy do odwiedzenia poniższych stron:

Zagadnienia egzaminacyjne https://www.kinonh.pl/art.s?id=2292

Spis lektur https://www.kinonh.pl/art.s?id=2278

Wykłady do odsłuchania https://www.kinonh.pl/art.s?id=2418

KONSULTACJE ORAZ ZAŚWIADCZENIA

 • ze względu na obecną sytuację pandemiczną nie odbędą się stacjonarne konsultacje w Kinie Nowe Horyzonty;
 • każda osoba, która wyrazi chęć spotkania z opiekunem merytorycznym lub organizacyjnym w ramach konsultacji po egzaminie, proszona jest o mailowe zgłoszenie tej potrzeby na adres e.janik@kinonh.pl, zostanie ustalony indywidualny termin konsultacji zdalnych;
 • osoby, które posiadają indeks papierowy proszone są o pilne poinformowanie mailem opiekunki akademii - Eli Janik (e.janik@kinonh.pl) w celu ustalenia indywidualnego terminu na podpisanie indeksu przez opiekuna merytorycznego;
 • zaświadczenia o ukończeniu II semestru akademii będzie można odbierać w kasach kina, po wcześniejszym mailowym zgłoszeniu;

Życzymy owocnej nauki!