EGZAMINY ZALICZENIA Wrocław

Studenci mogą zaliczać na ocenę każdy semestr, a warunkiem zaliczenia jest:

  • Zapisanie się na zajęcia przez stronę internetową www.kinonh.pl.
  • Wykupienie karnetu (po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu się na zajęcia).
  • Obecność na zajęciach (możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).
  • Opanowanie wiadomości z wykładów, z zalecanej literatury i treści filmów.
  • Pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego (pisemnego testu jednokrotnego wyboru z kilkoma pytaniami otwartymi), organizowanego w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu

Więcej informacji dotycząchych egzaminu pojawi się bliżej jego terminu.