dr Ilona Copik

dr Ilona Copik

Polonistka i kulturoznawczyni, adiunkt  w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach na Uniwersytecie Śląskim. Wykładowczyni w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości (2010-2013). Absolwentka Studium Doktoranckiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie kulturoznawstwa (2012).

Autorka książki Pomiędzy Gliwicami a Gleiwitz. Przestrzeń kulturowa miasta w twórczości Horsta Bienka (Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2013) oraz kilkunastu artykułów z zakresu edukacji medialnej, pedagogiki regionalnej i wielokulturowej, kultury etnicznej i problematyki pogranicza.

Interesują ją antropologia i historia mediów oraz edukacja filmowa i medialna. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z   historii filmu powszechnego i polskiego, teorii mediów i edukacji medialnej.


Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Jerzy Kawalerowicz, Leopold Kozłowski i Franciszek Pieczka, O FILMIE "AUSTERIA"...
  • Początki kina na ziemiach polskich, prof. Małgorzata Hendrykowska
kanał na YouTube

Wybrane artykuły