mgr Tomasz Gaczoł

Urodził się w 1986 roku; absolwent filologii polskiej i filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim, uczestnik Studium Doktoranckiego Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii. W czasie studiów prowadził koło naukowe filmoznawców na UWr. i współpracował przy organizacji Festiwalu Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu estetyki i filozofii kultury oraz jest zaangażowany w powstawanie portalu i serii wydawniczej „Film, Kultura, Społeczeństwo”.

Wybrane publikacje:

 

 • Montaigne, Gombrowicz, Adorno i „Główny problem naszych czasów dominujący bez reszty całą episteme zachodnią”, w: Esej – Nauka – Sztuka, pod red. D. Lisak-Gębali i A. Małczyńskiej, Wrocław 2011, s. 23-27.
 • Kino, polityka i apokalipsa, w: „Studia Filmoznawcze”, pod red. S. Bobowskiego, nr 34 (w druku).
 • (recenzja) Kamil Minkner, O filmach politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, 349 s., w: „Studia Filmoznawcze”, pod red. S. Bobowskiego, nr 34 (w druku).

Wybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Witold Sobociński, O FILMIE "SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ", JAZZIE I ZAWODZIE...
 • POLSKIE KINO POWOJENNE, dr Rafał Marszałek
kanał na YouTube

Wybrane artykuły

 • Półkownik

  Elżbieta Wiącek

  „Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

 • Nowe kino

  Tadeusz Lubelski

  "Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty", Chorzów 2009

 • „Popiół i diament”

  Jan Józef Szczepański

  „Kwartalnik Filmowy” 1997, nr 17