ARCHIWUM WYKŁADÓW

Propagandowy wymiar kina historycznego w okresie PRL

prof. Piotr Zwierzchowski

Warszawa 2010

CAŁY WYKŁAD