Redakcja

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Paulina Kwiatkowska (redaktor naczelna)

Klaudia Rachubińska (sekretarz redakcji)

Barbara Giza

Matylda Szewczyk 

Dominika Suder (fotoedytorka)WYDAWCA

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

ul. Wałbrzyska 3/5

02-739 Warszawa 

Kontakt

Klaudia Rachubińska
sekretarz redakcji

tel. +48 664 030 300
e-mail: pleograf@fina.gov.pl

Adres redakcji:
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

 

Redakcja

Rada naukowa

Recenzenci naukowi

Informacje dla autorów

CALL FOR PAPERS