AKTUALNOŚCI APF ŁÓDŹ

Egzaminy - II semestr APF Łódź

2017-01-10

Egzaminy kończące II semestr Akademii Polskiego Filmu odbędą się 28.01 (sobota) w godzinach 10-14 oraz 1.02 (środa) w godz. 10-14 w Instytucie Kultury Współczesnej przy ul. Pomorskiej w sali 3.04. Egzamin ma formę ustną i przeprowadza go dr hab. Natasza Korczarowska-Różycka. Zapisy na egzamin zbierane są podczas zajęć.

Osoby, które chcą zaliczyć kurs na ocenę dostateczną i mają nie więcej niż 2 nieobecności w semestrze proszone są o przesłanie recenzji/eseju z wybranego filmu z II semestru APF (min. 2 strony) bezpośrodnio do dr Korczarowskiej na adres: rozio@wp.pl

Pracę należy przesłać do końca lutego 2017 roku.

Wróć