PODZIĘKOWANIA

Strona Akademii Polskiego Filmu nie powstałaby bez współpracy, wsparcia i pomocy wielu instytucji i osób. Serdeczne dziękujemy wszystkim, którzy przekazali nam cenne materiały: wywiady z twórcami, wykłady wideo, fragmenty filmowe, artykuły, zdjęcia, fotosy, plakaty.

Podziękowania za zgody na publikacje artykułów zechcą przyjąć autorzy oraz spadkobiercy autorów tekstów z miesięcznika „Kino” i z „Kwartalnika Filmowego”:

Helena Ambiradżibi-Stawińska, Filip Bajon, Katarzyna Bańkowska, Zbigniew Benedyktowicz, Marcin Bortkiewicz, Ryszard Bugajski, Tomasz Burek, Michał Burszta, Małgorzata Burzyńska-Keller, Iwona Cegiełkówna, Dariusz Chyb, Ryszard Ciarka, Paul Coates, Dariusz Czaja, Ewa Czeszejko-Sochacka, Małgorzata Dipont, Bogusław Dopart, Tadeusz Drewnowski, Mariusz Dzięglewski, Feliks Falk, Janina Falkowska, Monika Filler, Waldemar Frąc, Jacek Fuksiewicz, Mieczysław Gałuszka, Christopher Garbowski, Janusz Gazda, Barbara Giza, Marcin Giżycki, Michał Głowiński, Wiesław Godzic, Iwona Grodź, Anne Guerin Castell, Andrzej Gwóźdź, Alicja Helman, Małgorzata Hendrykowska, Marek Hendrykowski, Agnieszka Holland, Maryla Hopfinger, Sławomir Idziak, Katarzyna Jabłońska, Sebastian Jagielski, Bożena Janicka, Stanisław Janicki, Maria Janion, Mariola Janku-Dopartowa, Piotr Jaworski, Tomasz Jopkiewicz, Zbigniew Kamiński, Anna Kaplińska, Danuta Karcz-Jastrzębowska, Maciej Karpiński, Paweł Kędzierski, Janusz Kijowski, Iwona Kolasińska-Pasterczyk, Andrzej Kołodyński, Natasza Korczarowska, Natalia Korycka-Gruz, Barbara Kosecka, Hanna Książek-Konicka, Agnieszka Kulig, Iwona Kurz, Seweryn Kuśmierczyk, Kazimierz Kutz, Paulina Kwiatkowska, Magdalena Lachman, Jolanta Lemann-Zajicek, Krzysztof Lipka, Maria Lipok-Bierwiaczonek, Piotr Litka, Tadeusz Lubelski, Andrzej Luter, Zygmunt Machwitz, Łukasz Maciejewski, Beata Maciejkiewicz, Paweł Mackiewicz, Alina Madej, Janusz Majewski, Lech Majewski, Katarzyna Malatyńska, Maria Malatyńska, Wojciech Marczewski, Rafał Marszałek, Ewa Mazierska, Anna Osmólska-Mętrak, Julia Michałowska, Tadeusz Miczka, Anna Misiak, Andrzej Ochalski, Maria Olkiewicz, Barbara Osterloff, Elżbieta Ostrowska, Stanisław Ozimek, Maciej Parowski, Artur Patek, Jerzy Peltz, Krzysztof Piesiewicz, Maria Pijanowska, Zbigniew Pitera, Radosław Piwowarski, Maria Podraza-Kwiatkowska, Jan Prokop, Mirosław Przylipiak, Aleksandra Przymanowska, Maria Pudłowska, Tomasz Raczek, Marek Radziwon, Krzysztof Rogulski, Irena Różewicz, Paweł Różewicz, Michał Rusinek, Teresa Rutkowska, Piotr Sitarski, Joanna Sławińska, Jan Słodowski, Tadeusz Sobolewski, Grażyna Stachówna, Krzysztof Stanisławski, Marek Stawiński, Bronisława Stolarska, Michał Szczepański, Magdalena Szczucka, Małgorzata Szpakowska, Piotr Szulkin, Katarzyna Taras, Anna Tatarkiewicz, Janusz Tazbir, Izabela Tomczyk, Henryk Tronowicz, Andrzej Wajda, Katarzyna Wajda, Andrzej Werner, Joanna Wiszniewska-Domańska, Natalia Woroszylska, Jerzy Wójcik, Edward Zajicek, Andrzej Zalewski, Krzysztof Zanussi, Konrad J. Zarębski, Stanisław Zawiśliński, Kazimierz Żórawski.

Dyrektorowi Filmoteki Narodowej, profesorowi Tadeuszowi Kowalskiemu serdecznie dziękujemy za zgodę na publikację fotosów i zdjęć z Fototeki FN, plakatów filmowych z Gapli oraz fragmentów filmowych.

Serdecznie dziękujemy Kierowniczce Działu Wydawniczego „Kwartalnika Filmowego” dr Hannie Podgórskiej oraz Redaktor Naczelnej dr Teresie Rutkowskiej za zgodę na publikację na stronie Akademii tekstów o polskim kinie pochodzących z „Kwartalnika Filmowego”.

Prezesowi Zarządu Fundacji „Kino” Jackowi Cegiełce bardzo dziękujemy za zgodę na publikację tekstów o polskim filmie pochodzących z miesięcznika „Kino”.

Podziękowania za udostępnienie archiwalnych wykładów o filmie polskim i wywiadów z twórcami z Telewizji Kino Polska zechcą przyjąć: Piotr Reisch, Bogusław Kisielewski, Agnieszka Łapińska, Łukasz Czapski.

Za udostępnienie opisów filmów pochodzących z Leksykonu polskich filmów fabularnych dziękujemy prezesowi Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jackowi Bromskiemu oraz autorom tekstów: Agnieszce Czechowskiej, Grzegorzowi Pieńkowskiemu, Janowi Słodowskiemu, Renacie Wąsowskiej, Adamowi Wyżyńskiemu.

Dziękujemy szefom studiów filmowych za partnerstwo przy Akademii Polskiego Filmu oraz zgody na publikację fotosów, plakatów i fragmentów filmowych: Włodzimierzowi Niderhausowi, dyrektorowi WFDiF; Krzysztofowi Zanussiemu, dyrektorowi Studia Filmowego „Tor”; Juliuszowi Machulskiemu, Wojciechowi Danowskiemu oraz Dorocie Ostrowskiej-Orlińskiej, dyrektorom Studia Filmowego „Zebra”; Łukaszowi Barczykowi i Jolancie Tobocie, dyrektorom Studia Filmowego „Kadr”.

Za zgodę na wykorzystanie fragmentu muzyki z filmu Vabank do czołówki wykładów wideo i spotu Akademii Polskiego Filmu bardzo dziękujemy Łukaszowi Barczykowi i Jolancie Tobocie, dyrektorom Studia Filmowego „Kadr”.

Krystynie Zamysłowskiej z Muzeum Kinematografii w Łodzi serdecznie dziękujemy za przekazanie plakatów do filmów.

Jerzemu Kośnikowi serdecznie dziękujemy za przekazanie na stronę Akademii Polskiego Filmu zdjęć i fotosów.

Jarosławowi Czembrowskiemu, redaktorowi serwisu filmpolski.pl, dziękujemy za zgodę na publikację opisów filmów.

Andrzejowi Rosnerowi, Dyrektorowi i Redaktorowi Naczelnemu Wydawnictwa Rosner i Wspólnicy dziękujemy za pozwolenie na wykorzystanie biogramów aktorek autorstwa Magdy Sendeckiej, opublikowanych w albumie Aktorki polskiego filmu.

Za pomoc, rady i życzliwe wsparcie podziękowania zechcą przyjąć:

Anna Sienkiewicz-Rogowska, Piotr Szymański, Katarzyna Sosnowska, Justyna Han, Justyna Jabłońska, Katarzyna Koła, Łukasz Lang, Aneta Kozłowska, Dominika Suder, Adam Wyżyński, Krystyna Zamysłowska.

Praktykanci, stażyści i wolontariusze zechcą przyjąć serdeczne podziękowania za pracę nad digitalizacją i korektą tekstów z czasopism filmowych:

Marika Cieślik, Justyna Cieślińska, Klaudia Czachor, Julia Czyżykowska, Julia Florek, Robert Jaczewski, Ewelina Jakimowicz, Paweł Jaskólski, Izabela Maj, Klaudia Mreńca, Kasia Nowatkiewicz, Karolina Sulima, Paula Szczepańska, Maria Wachowiak, Magda Zawartka, Joanna Ziółkowska, Julia Zychowicz.

Nie udało się zidentyfikować wszystkich autorów fotosów. Redakcja strony dołożyła wszelkich starań w celu ich ustalenia oraz uzyskania zgody na prezentację.