STUDIA FILMOWE

Studio Filmowe (dawniej Zespół Filmowy) „Dom”

Zespół Filmowy „Dom” powstał 15 kwietnia 1986 roku w strukturze Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego. Jego pierwotna nazwa brzmiała: Zespół Twórców Filmowych „Dom″. Skupiał przede wszystkim absolwentów Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach....

Więcej

Zespół Filmowy „Iluzjon”

Zespół Filmowy „Iluzjon” powstał jako jeden z Zespołów pierwszej generacji, w 1955 roku. Pierwszym jego kierownikiem artystycznym był Ludwik Starski (do 1963 roku), szefami literackimi: pisarz Anatol Stern (1955-1956), Stanisław Dygat (1956-1957), a następnie aż do 1969 roku...

Więcej

Studio Filmowe (dawniej Zespół Filmowy) „Kadr”

„Kadr” jest jednym z najważniejszych i najdłużej działających producentów polskich filmów fabularnych. Jego początki sięgają roku 1955, kiedy to powstały Zespoły Filmowe – oryginalna polska forma organizacji produkcji filmowej, zapewniająca twórcom, mimo cenzury i ograniczeń...

Więcej

Zespół Filmowy „Kamera”

Zespół Filmowy „Kamera”, mimo iż istniał zaledwie 12 lat, kierowany przez Jerzego Bossaka (szefa artystycznego), odegrał znaczącą rolę w historii polskiej kinematografii. Założony został w 1957 roku, a rozwiązany – na skutek sytuacji politycznej – 30 kwietnia 1968 roku....

Więcej

Studio Filmowe (dawniej Zespół Filmowy) „Oko”

Studio Filmowe „Oko” było jednym z najmłodszych Zespołów Filmowych. Powstało na początku 1984 roku w dramatycznych okolicznościach. Władze komunistyczne chciały na miejsce kierownika Zespołu Filmowego „Silesia” Ernesta Brylla mianować jednego z partyjnych reżyserów, na co nie...

Więcej

Studio Filmowe (dawniej Zespół Filmowy) „Perspektywa”

Zespół Filmowy „Perspektywa” powstał na początku 1978 roku. Jego kierownikiem artystycznym aż do śmierci w 2011 roku był Janusz Morgenstern. Funkcję kierowników literackich pełnili Juliusz Burski, Tadeusz Konwicki i Maciej Karpiński. Szefami produkcji byli: Jerzy Buchwald...

Więcej

Studio Filmowe (dawniej Zespół Filmowy) „Profil″

Zespół „Profil″ powołano w styczniu 1975 roku w Łodzi. Jego kierownikiem artystycznym od momentu założenia aż do postawienia w stan likwidacji w 1997 roku był Bohdan Poręba. Kierownikami literackimi byli kolejno: Wacław Biliński, Włodzimierz Sokorski, Stanisław Kuszewski...

Więcej

Zespół Filmowy „Pryzmat”

Zaledwie 6-letnia historia „Pryzmatu” należy do najbardziej dramatycznych epizodów w historii polskiej produkcji filmowej. Zespół Filmowy „Pryzmat” został założony w 1972 roku. Szefem artystycznym Studia został Aleksander Ścibor-Rylski, kierownikiem literackim – Tadeusz...

Więcej

Zespół Filmowy „Rytm”

„Rytm” był jednym z Zespołów Filmowych pierwszej generacji. Założony w 1955 roku, kierowany był przez 13 lat przez Jana Rybkowskiego. Kierownikami literackimi „Rytmu” byli kolejno: Aleksander Ścibor-Rylski (1955-1965) i Jan Gerhard (1965-1968), a szefem produkcji Zygmunt...

Więcej

Studio Filmowe „Silesia”

Zespół Filmowy „Silesia” powstał 1 stycznia 1972 roku w Katowicach, potem przeniósł się do Warszawy. Istniał do roku 1983, został rozwiązany ze względów politycznych – z uwagi na osobę ówczesnego kierownika literackiego Ernesta Brylla. Pierwszym kierownikiem artystycznym...

Więcej

Zespół Filmowy „Start”

„Start” należał do pierwszej generacji Zespołów Filmowych, założonych w 1955 roku. Od samego początku, aż do rozwiązania wraz z innymi Zespołami w 1968 roku, „Start” kierowany był przez Wandę Jakubowską. Kierownikami literackimi Zespołu byli Jerzy Putrament i Andrzej...

Więcej

Zespół Filmowy „Studio”

„Studio”, kierowane przez Aleksandra Forda, było jednym z pierwszych Zespołów Filmowych. Utworzone w 1955 roku, podobnie jak inne Zespoły, zostało rozwiązane 30 kwietnia 1968 roku, a jego kierownik literacki został zmuszony do emigracji za granicę.  Kierownikami literackimi...

Więcej

Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego

Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego powstało 1 lipca 1981 roku. Jak donosiła prasa, „powołaniu tej od dawna oczekiwanej placówki przyświecało umożliwienie realizacji filmów młodym twórcom, których propozycje nie mieszczą się w schematach programowych i artystycznych...

Więcej

Zespół Filmowy „Syrena”

„Syrena” była jednym z Zespołów Filmowych pierwszej generacji, założonych w 1955 roku. Przetrwała 13 lat, do 30 kwietnia 1968 roku. Kierownikami artystycznymi Zespołu byli  Jerzy Zarzycki (1955-1961), a po nim Stanisław Wohl (1961-1968). Kierownikami literackimi zaś Jerzy...

Więcej

Studio Filmowe (dawniej Zespół Filmowy) „Tor”

Studio Filmowe „Tor” – dawniej Zespół Filmowy – jest jednym z najważniejszych i najdłużej działających polskich producentów filmowych. Zespół powstał 1 kwietnia 1967 roku. Jego pierwszym kierownikiem artystycznym był Stanisław Różewicz, który pełnił tę funkcję w latach...

Więcej
Logo lista

Zespół Filmowy „X”

Zespół Filmowy „X” istniał tylko 12 lat, ale należy do najsłynniejszych i najważniejszych polskich ośrodków produkcyjnych w historii kina powojennego. „X”, obok Zespołu „Tor”, odegrał kluczową rolę w kształtowaniu i rozwoju formacji reżyserów, zwanej kinem moralnego...

Więcej

Studio Filmowe (dawniej Zespół Filmowy) „Zebra”

Studio Filmowe „Zebra” jest jednym z najbardziej doświadczonych i najsłynniejszych producentów filmów fabularnych w Polsce. Jest jednocześnie ostatnim dawnym Zespołem Filmowym – „Zebra” powstawała bowiem w 1988 roku, a więc u schyłku PRL-u. Była środowiskowym ewenementem, ...

Więcej