AKTUALNOŚCI RADA APF

Polecamy nowy numer czasopisma „Panoptikum” poświęcony edukacji filmowej

2018-03-07

O edukacji filmowej po angielsku

Ukazał się nowy numer czasopisma „Panoptikum” (18/2017) Film Literacy in Poland. The Practices and the Prospects of Film Education, w całości angielskojęzyczny. Numer został zredagowany przez Ewę Ciszewską (Uniwersytet Łódzki) i Jadwigę Mostowską (Centralny Gabinet Edukacji Filmowej). 

Czasopismo dostępne jest w Open Access na platformie CEEOL (Central and Eastern European Online Library) https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=290 . Numer wydrukowany będzie dostępny też w sprzedaży korespondencyjnej i w wybranych księgarniach naukowych na terenie Polski.

Numer tematyczny „Panoptikum” poświęcony edukacji filmowej w Polsce ma ambicje wyczerpującego opisu najważniejszych wątków i zagadnień organizujących myślenie o edukacji filmowej w Polsce. Znajdujące się w części pierwszej teksty rekapitulują historyczne uwarunkowania edukacji filmowej w Polsce, kształtujące ją koncepcje i próby realizacji – zarówno w programach szkolnych jak i poza nimi. Przedstawiona zostają prawne i organizacyjne uwarunkowania prowadzenia edukacji poza szkołą oraz możliwości dokształcania i doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji filmowej. W części drugiej numeru znalazły się opracowania dotyczące metodyki edukacji filmowej dzieci i młodzieży, problemów edukacji filmowej i medialnej  najmłodszych w Polsce, filmowi jako narzędziu terapeutycznemu a także analiza wybranych programów edukacyjnych prowadzonych w kinach. Omówiony zostaje potencjał edukacyjny animacji filmowej oraz aktualne problemy związane z edukacją z zakresu dźwięku i muzyki filmowej. Tom zamykają rozważania na temat działań edukacyjnych o kinie niemym prowadzonych przez Filmotekę Narodową oraz o jubileuszowym plebiscycie filmowym zorganizowanym przez Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Zapraszamy do lektury!

Wróć