dr Anna Maj

dr Anna Maj

Kulturoznawca, filmoznawca, medioznawca, antropolog mediów i komunikacji. Specjalizuje się w cyberkulturze, antropologii mediów, teorii komunikacji, mediach mobilnych i projektowaniu interakcji, edukacji medialnej, socjologii Sieci i sztuce nowych mediów. Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego; od 2006 roku związana z Zakładem Komunikacji Kulturowej. W latach 2010-2012 wykładowca w Akademii Muzycznej w Katowicach w Instytucie Jazzu. Autorka książki Media w podróży (Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2010) oraz licznych artykułów naukowych z zakresu medioznawstwa, filmoznawstwa i antropologii komunikacji, redaktor naukowy 9 książek z zakresu nowych mediów i komunikacji (w tym 6 w języku angielskim). Ostatnie: Cyberculture Now. Social and Communication Behaviours on the Web oraz Post-Privacy Culture: Gaining Social Power in Cyber-Democracy zostały wydane przez Inter-disciplinary Press z Oxfordu. Zainteresowania filmowe badaczki obejmują kino polskie, kino afrykańskie, kino nowych widzialności, science-fiction (zwłaszcza wyobrażenia nowych technologii w filmie) oraz film etnograficzny i dokumentalny. Prowadziła wykłady na temat kina polskiego na Uniwersytecie w Belgradzie oraz warsztaty nowomedialne w Uniwersytecie Karola w Pradze.

Kierownik licznych projektów badawczych i naukowo-edukacyjnych, m.in. projektu Dni Nowych Mediów, organizator konferencji i sympozjów o tematyce medialnej, komunikacyjnej i dostępnościowej. Współpracowała z Inter-disciplinary Net (Oxford), CVHI (Glasgow), Instytucją Kultury Ars Cameralis i ASP w Katowicach, a także z europejskimi sieciami naukowymi Cultmedia oraz ENABLE: ICT Supported Learning for Disabled People. Dyrektor naukowy w Wydawnictwie Naukowym ExMachina, współtwórca projektu Cyberogród - platformy nowomedialnej w ramach kandydatury Katowic do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Wiceprezes Zarządu Instytutu Mediów w Katowicach; od 2012 współpracuje z MediaLabem Katowice. Otrzymała kilka stypendiów i nagród (w tym z Fundacji Nauki Polskiej i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Uniwersytetu Śląskiego). Od 2012 Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze ds. Dydaktycznych. Przygotowuje obecnie habilitację i projekt Digital Arts & Entertainment dla Inter-Disciplinary Net.


Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Agnieszka Holland, O FILMIE "AKTORZY PROWINCJONALNI", Warszawa 2005
  • POLSKIE KINO POWOJENNE, dr Rafał Marszałek
kanał na YouTube

Wybrane artykuły