prof. Dobrochna Dabert

Prof. UAM, polonista, filmoznawca. Kierownik Pracowni Badań Literatury i Kultury Niezależnej. Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej. Autorka książek: Zbuntowane wiersze. O poezji stanu wojennego, 1998; Mowa kontrolowana. Szkice o języku publicznym w Polsce po 1989 roku, 2003; Kino moralnego niepokoju. Wokół wybranych problemów poetyki i etyki, 2003, oraz artykułów poświęconych kinu Europy Środkowo-Wschodniej, niezależnej literaturze polskiej lat 70. i 80. XX w., problematyce języka publicznego po 1989 roku. Pracuje nad książką poświęconą kinu czasu transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz drugoobiegowym czasopismom literackim wydawanym w Polsce w latach 1982-1989. 


Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Agnieszka Holland, O FILMIE "AKTORZY PROWINCJONALNI", Warszawa 2005
  • POLSKIE KINO POWOJENNE, dr Rafał Marszałek
kanał na YouTube

Wybrane artykuły