Historia Polskiego Filmu

wykłady wideo, wywiady z twórcami, artykuły


Strona została stworzona z myślą o studentach, którzy będą przygotowywać się do egzaminu lub pisać pracę z historii polskiego filmu oraz osobach, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o rodzimym kinie. To stale powiększające się archiwum wykładów wideo, nagrywanych podczas zajęć APF (prawie 800 wykładów kilkudziesięciu filmoznawców ze wszystkich ośrodków akademickich), wywiadów z twórcami,  artykułów (przede wszystkim z Kwartalnika Filmowego i Kina) i fragmentów książek, a także zdjęć, werków i plakatów.

Na stronie dostępny jest także cykl 12 wykładów prof. Tadeusza Lubelskiego pt. „Historia kina polskiego” – ilustrowane zdjęciami i fragmentami filmów streszczenie książki pod tym samym tytułem.

Od 2016 roku na stronie APF publikowane jest czasopismo naukowe poświęcone historii kina polskiego – PLEOGRAF.