Mieczysław Verocsy

Mieczysław Verocsy na planie filmu „Zerwany most", fot. Tadeusz Kubiak, źródło: Fototeka FN?>

Mieczysław Verocsy na planie filmu „Zerwany most", fot. Tadeusz Kubiak, źródło: Fototeka FN
http://fototeka.fn.org.pl/

Mieczysław Verocsy urodził się 17 maja 1920 roku, a zmarł 5 marca 1987 roku. Pochodził ze Lwowa.

Ukończył roczny Kurs Przysposobienia Filmowego w Krakowie – zorganizowany w ramach utworzonego w maju 1945 roku przez Antoniego Bohdziewicza Warsztatu Filmowego Młodych, który był pierwszą formą szkolenia w dziedzinie kinematografii w Polsce po drugiej wojnie światowej. W latach 1956-1957 był studentem Zaocznych Studiów Operatorskich Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Karierę zawodową rozpoczął wcześniej, dzieląc z Kazimierzem Konradem obowiązki asystenta autora zdjęć (Adolfa Forberta) do socrealistycznego filmu wojennego Stalowe serca (1948), którego reżyserem był Stanisław Urbanowicz, ukrywający się pod pseudonimem Stanisław Januszewski.

Mieczysław Verocsy zrobił zdjęcia do kilku filmów dokumentalnych oraz jednego filmu animowanego i jednego krótkometrażowego filmu fabularnego. Jego dorobek jako autora (ściśle: współautora) zdjęć w pełnometrażowych kinowych produkcjach fabularnych  sprowadza się do dwóch komedii. Pierwsza z nich – Skarb Leonarda Buczkowskiego (1948, współautor zdjęć: Seweryn Kruszyński) – jest zarazem pierwszą polską komedią powojenną. Z tego względu trafiła do programu Akademii Polskiego Filmu. Druga, w reżyserii Jana Fethkego, nosi tytuł Irena do domu! (1955); Verocsy odpowiadał w niej za zdjęcia plenerowe, wnętrzowe miał w swej gestii Feliks Średnicki.

Verocsy pracował jako II operator Pierwszych dni Jana Rybkowskiego (1951, zdjęcia: Władysław Forbert) i – wspólnie z przyszłym wybitnym autorem zdjęć filmowych Mieczysławem Jahodą – dyptyku Jerzego Kawalerowicza Celuloza (1953), Pod gwiazdą frygijską (1954, zdjęcia do obu części: Seweryn Kruszyński).

Pod szyldem współpraca operatorska″ nazwisko Verocsy widnieje w napisach czołowych Kochanków z Marony Jerzego Zarzyckiego (1966, dzielił tu tę funkcją z Tadeuszem Jakuczynem) oraz dwóch filmów telewizyjnych.

Mieczysław Verocsy był przede wszystkim operatorem kamery (szwenkierem) łącznie w ponad czterdziestu fabularnych filmach kinowych i telewizyjnych oraz serialach. Listę otwiera tu Przygoda na Mariensztacie Leonarda Buczkowskiego (1953, zdjęcia: Seweryn Kruszyński, Franciszek Fuchs), zamykają zaś ją Wierne blizny Włodzimierza Olszewskiego (1981, zdjęcia: Czesław Świrta). Są na niej tytuły świadczące o tym, że z Verocsym współpracowali znani autorzy zdjęć filmowych, takie jak np.: Giuseppe w Warszawie Stanisława Lenartowicza (1964, zdjęcia: Antoni Nurzyński), Westerplatte Stanisława Różewicza (1967, zdjęcia: Jerzy Wójcik), Urząd Janusza Majewskiego (1969, TV, zdjęcia: Kurt Weber) i inne.

Andrzej Bukowiecki

Filmografia (wybór)

  • 1948 Skarb
    reż. Leonard Buczkowski

  • 1955 Irena do domu!
    reż. Jan Fethke (współautor zdjęć: Feliks Średnicki)