Studio Filmowe (dawniej Zespół Filmowy) „Dom”

?>

Bibliografia

M. Rudnicki, Dorobek Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego, w: Idea zespołu filmowego. Historia i nowe wyzwania, red. T. Szczepański i A. Pachnicka, Łódź 2013, s. 178;

www.filmpolski.pl;