Studio Filmowe (dawniej Zespół Filmowy) „Profil″

?>

Zespół „Profil″ powołano w styczniu 1975 roku w Łodzi. Jego kierownikiem artystycznym od momentu założenia aż do postawienia w stan likwidacji w 1997 roku był Bohdan Poręba. Kierownikami literackimi byli kolejno: Wacław Biliński, Włodzimierz Sokorski, Stanisław Kuszewski (1977-1978), Jerzy Wawrzak, Jerzy Grzymkowski (1982-1998). Stanowiska szefów produkcji piastowali: Ludgierd Romanis, Stanisław Skubniewski, Tadeusz Karwański (1982-1989), Tadeusz Urbanowicz (od 1989), Edward Kłosowicz ( do 1998). Ostatnim kierownikiem „Profilu″ był Ryszard Rosiak, jednocześnie likwidator Studia. Podobnie jak inne Zespoły Filmowe po przełomie 1989 roku „Profil”, już jako Studio Filmowe, został przekształcony w tzw. instytucję filmową podległą ministrowi kultury. Likwidacja Studia zakończyła się w czerwcu 2003 roku.

W kwietniu 1981 roku Zespół „Profil″ został rozwiązany. Stało się tak na skutek zmian w procedurze wyborów na szefów Zespołów Filmowych. Na fali zmian społecznych i na skutek powstania „Solidarności” Stowarzyszenie Filmowców Polskich wystosowało do władz wniosek o demokratyczne wybory kierowników artystycznych autonomicznych zespołów, który to wniosek został przyjęty. Tymczasem, w wyniku dwuetapowej procedury wyborczej rozpoczętej w listopadzie 1980 roku, z kierownictwa Zespołów Filmowych zostali wyeliminowani zaangażowani reżyserzy sympatyzujący z polityką PZPR, czyli Ryszard Filipski (ZF „Kraków”), Czesław Petelski (ZF „Iluzjon”), Bohdan Poręba (ZF „Profil”).

„Profil” został reaktywowany przez ministra kultury i sztuki w stanie wojennym, w marcu 1982 roku. 

Z liczącej ponad 90 pozycji filmografii „Profilu” próbę czasu przetrwało kilkanaście filmów i seriali fabularnych. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim filmy Grzegorza Królikiewicza (Tańczący jastrząb), Witolda Leszczyńskiego (Rekolekcje), Waldemara Podgórskiego (Wesela nie będzie),  Janusza Kidawy (Pejzaż horyzontalny), Krzysztofa Wojciechowskiego (Róg Brzeskiej i Capri), Zbigniewa Kuźmińskiego (serial i film Nad Niemnem, Między ustami a brzegiem pucharu). W „Profilu” powstawały zaangażowane politycznie filmy Romana Wionczka, Bohdana Poręby, Mieczysława Waśkowskiego.

Zespół Filmowy „Profil” produkował także filmy oraz seriale dla dzieci i młodzieży: popularny serial Huberta Drapelli Znak orła oraz m.in. Pogrzeb świerszcza Wojciecha Fiwka, Złota Mahmudia, Pan Samochodzik i praskie tajemnice Kazimierza Tarnasa, Pan Samochodzik i niesamowity dwór, Latające machiny kontra Pan Samochodzik Janusza Kidawy, Szwedzi w Warszawie Włodzimierza Gołaszewskiego.

Anna WróblewskaFilmografia (wybór)

 • 1977 Rekolekcje
  reż. Witold Leszczyński

 • 1977 Tańczący jastrząb
  reż. Grzegorz Królikiewicz

 • 1978 Pejzaż horyzontalny
  reż. Janusz Kidawa

 • 1978 Wesela nie będzie
  reż. Waldemar Podgórski

 • 1979 Róg Brzeskiej i Capri
  reż. Krzysztof Wojciechowski

 • 1980 Rycerz
  reż. Lech Majewski

 • 1980 Smak wody
  reż. Leszek Wosiewicz

 • 1986 Nad Niemnem
  reż. Zbigniew Kuźmiński

 • 1986 Pan Samochodzik i niesamowity dwór
  reż. Janusz Kidawa

Bibliografia