Studio Filmowe „Silesia”

?>

Zespół Filmowy „Silesia” powstał 1 stycznia 1972 roku w Katowicach, potem przeniósł się do Warszawy. Istniał do roku 1983, został rozwiązany ze względów politycznych – z uwagi na osobę ówczesnego kierownika literackiego Ernesta Brylla. Pierwszym kierownikiem artystycznym „Silesii” był Kazimierz Kutz (1972-78), a następnie Ernest Bryll (1978-83). Kierownikami literackimi Zespołu byli kolejno: Ryszard Kłyś, Wilhelm Szewczyk i Feliks Netz, natomiast szefami produkcji Tadeusz Baljon i Jan Włodarczyk. Politykę programową „Silesii” cechowała duża otwartość, obok filmów autorskich powstawało w Zespole wiele filmów gatunkowych. Do najważniejszych tytułów w dorobku „Silesii” można zaliczyć takie filmy, jak m.in. Na wylot Grzegorza Królikiewicza, Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Jerzego Hasa, Trędowata Jerzego Hoffmana, Przepraszam, czy tu biją? Marka Piwowskiego, Prom do Szwecji Włodzimierza Haupego, Przed odlotemWielka majówka Krzysztofa Rogulskiego, Amnestia Stanisława Jędryki, „Anna” i wampir Janusza Kidawy, Niech cię odleci mara Andrzeja Barańskiego. W „Silesii” powstawały filmy uważane obecnie za klasykę kina gatunkowego – skandalizująca Thais Ryszarda Bera i słynny horror Wilczyca Marka Piestraka. W filmografii Zespołu zwraca uwagę duża liczba udanych filmów dla dzieci i młodzieży. Tu powstały słynne filmy fabularne Stanisława Jędryki: Najlepsze w świecie, Zielone lata, Do góry nogami, i jego seriale Szaleństwo Majki SkowronZielona miłość, film Na tropach Bartka i seriale Przygrywka oraz Kłusownik Janusza Łęskiego, Oko proroka Pawła Komorowskiego, Tajemnica starego ogrodu Juliana Dziedziny, serial Tylko Kaśka Włodzimierza Haupego. „Silesia” zrealizowała także dwa niezwykle popularne seriale – Daleko od szosy Zbigniewa Chmielewskiego oraz Kariera Nikodema Dyzmy Jana  Rybkowskiego i Marka Nowickiego.

Część twórców skupiona w „Silesii” po rozwiązaniu Zespołu przeszła do Zespołu Filmowego „Oko”, którego kierownikiem literackim został Ernest Bryll, a szefem artystycznym – Tadeusz Chmielewski. Również szef produkcji Jan Włodarczyk był związany z „Okiem” do końca swojej pracy zawodowej.

Anna Wróblewska Filmografia (wybór)

 • 1972 Na wylot
  reż. Grzegorz Królikiewicz

 • 1973 Sanatorium pod Klepsydrą
  reż. Wojciech Jerzy Has

 • 1976 Przepraszam, czy tu biją?
  reż. Marek Piwowski

 • 1976 Trędowata
  reż. Jerzy Hoffman

 • 1979 Prom do Szwecji
  reż. Włodzimierz Haupe

 • 1980 Grzeszny żywot Franciszka Buły
  reż. Janusz Kidawa

 • 1980 Kariera Nikodema Dyzmy (serial tv)
  reż. Jan Rybkowski, Marek Nowicki

 • 1980 Przed odlotem
  reż. Krzysztof Rogulski

 • 1981 Amnestia
  reż. Stanisław Jędryka

 • 1981 Wielka majówka
  reż. Krzysztof Rogulski

 • 1982 Niech cię odleci mara
  reż. Andrzej Barański

 • 1982 Wilczyca
  reż. Marek Piestrak

 • 1983 Thais
  reż. Ryszard Ber

Bibliografia