Zespół Filmowy „X”

Logo?>

Bibliografia

Zespół Filmowy „X”, http://wyborcza.pl/1,75475,3197246.html#ixzz41VhKgSN4; 

W. Werstenstain, Zespół Filmowy „X”, Warszawa 1991; 

M. Adamczak, Zespoły filmowe w kinematografii PRL, w: Restart zespołów filmowych, red. M. Adamczak, P. Marecki, M. Malatyński, Kraków-Łódź 2012, s. 29-30; 

E. Zajiček, Poza ekranem. Polska kinematografia w latach 1986-2005, Warszawa 2008, s. 282-283;

www.filmpolski.pl;