AKTUALNOŚCI APF ŁÓDŹ

Egzaminy APF Łódź

2020-06-16

ZPrzypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem J M Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w związku z epidemią koronawirusa uległy zmianie warunki uzyskania zaliczeń z przedmiotów realizowanych w ramach kursów uniwersyteckich. Dotyczy to również przedmiotu ogólnouczelnianego Akademia Filmu Polskiego.
Warunkiem zaliczenia nie będzie - z przyczyn oczywistych - obecność na zajęciach. 

Szczegóły oraz daty egzaminów znajdują się w odpowiedniej zakładce na stronie.

Wróć