EGZAMINY ZALICZENIA
Łódź

Studenci mogą otrzymać zaliczenie w dwóch proponowanych wariantach:
1. Egzamin ustny [w formie zdalnej za pomocą aplikacji Teams] (termin: 25.01.2022, godz. 10-16).
 
2. Esej zaliczeniowy - na ocenę dst (3) 
Praca tematycznie związana z omawianymi w bieżącym semestrze filmami. Może dotyczyć twórczości wybranego reżysera, nurtu bądź zjawiska, omówienia jednego filmu lub grupy filmów. Objętość 4-5 stron znormalizowanego maszynopisu. Termin:
Plik należy przesłać do prof. Nataszy Korczarowskiej-Różyckiej.
Uwaga: esej nie jest tożsamy z recenzją


Lista zagadnień egzaminacyjnych: 

I. Kino dziedzictwa

1. History from below - autorska wizja przeszłości w dylogii Kazimierza Kutza

2. Źródła filmowej estetyki w śląskich filmach Kazimierza Kutza

3. Powstania i strajki jako "traktaty o dobrej robocie"

 

II. Kino moralnego niepokoju II

1. Temat kariery w kinie moralnego niepokoju

2. Twórczość dokumentalna jako problem etyczny

3. Uniwersalne czy partykularne - pytanie o aktualność kina moralnego niepokoju