EGZAMINY ZALICZENIA
Łódź

Studenci mogą otrzymać zaliczenie w dwóch proponowanych wariantach:
1. Egzamin ustny: stacjonarnie 20 czerwca godz. 10-12 w sali 1.14 Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173
 
2. Esej zaliczeniowy - na ocenę dst (3) 
Praca tematycznie związana z omawianymi w bieżącym semestrze filmami. Może dotyczyć twórczości wybranego reżysera, nurtu bądź zjawiska, omówienia jednego filmu lub grupy filmów. Objętość 4-5 stron znormalizowanego maszynopisu. 
Plik należy przesłać do prof. Nataszy Korczarowskiej-Różyckiej.
Uwaga: esej nie jest tożsamy z recenzją


Lista zagadnień egzaminacyjnych: 

 

  1. Filmy Wajdy. Kawalerowicza  i  Wosiewicza jako reprezentacja Holocaustu

      2.  Dolina IssyWojna-polsko-ruska jako adaptacje powieści

      3.  Jańcio wodnik i jego filmowe odniesienia

      4. Co decyduje o symbolicznym charakterze obrazu filmowego w WOjaCZKU ?

      5. Historia XX w. w filmowej adaptacji Dziadów Mickiewicza

      6. Wojna światów i Seksmisja  a konwencje science-fiction

      7. Przedstawienie władzy w Wojnie światów i Seksmisji

      8. Figura inteligenta w filmach Koterskiego

      9. Filmowe rozliczenia z PRL

     10. Portret(y) młodego bohatera w filmach po 1989 roku

     11. Pomiędzy tragedią a farsą: reprezentacje wydarzeń historycznych w kinie postransformacyjnym

     12. Formuła moralitetu w filach Kieślowskiego