EGZAMINY ZALICZENIA
Łódź

Studenci mogą otrzymać zaliczenie w dwóch proponowanych wariantach:
1. Egzamin ustny [w formie zdalnej] (termin: , godz. ).
 
2. Esej zaliczeniowy - na ocenę dst (3) 
Praca tematycznie związana z omawianymi w bieżącym semestrze filmami. Może dotyczyć twórczości wybranego reżysera, nurtu bądź zjawiska, omówienia jednego filmu lub grupy filmów. Objętość 4-5 stron znormalizowanego maszynopisu. Termin:
Uwaga: esej nie jest tożsamy z recenzją