dr Iwona Kurz

dr Iwona Kurz

Wykłada w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kieruje Zakładem Filmu i Kultury Wizualnej. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej obserwowanej przez pryzmat obrazu, antropologią kultury wizualnej oraz problematyką gender. Autorka książki Twarze w tłumie. Wizerunki bohaterów wyobraźni zbiorowej w kulturze polskiej 1955-1969 (2005, Nagroda im. Bolesława Michałka, nominacja do Nagrody Nike), współautorka Obyczajów polskich, Wiek XX w krótkich hasłach (2008), redaktorka antologii Film i historia (2008) oraz współredaktorka podręczników Antropologia ciałaAntropologia kultury wizualnej. Publikuje m.in. w „Dialogu”, „Kinie” i „Dwutygodniku”. Współredaguje pismo „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” (widok.ibl.waw.pl).


WykładyArtykułyWybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Agnieszka Holland, O FILMIE "AKTORZY PROWINCJONALNI", Warszawa 2005
 • Początki kina na ziemiach polskich, prof. Małgorzata Hendrykowska
kanał na YouTube

Wybrane artykuły

 • Sprawy polskie

  Aleksander Jackiewicz

  "Moja filmoteka. Film w kulturze", Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1989

 • „Baza ludzi umarłych”

  Mariola Dopartowa

  [w:] 50 lat Polskiej Szkoły Filmowej (DVD), Warszawa 2008

 • „Strachy”

  Leszek Armatys

  „Kino” 1972, nr 4