dr Przemysław Kaniecki

Urodzony w 1982 roku. Ukończył polonistykę na UMK (2006) i antropologię na UW (2008). Przygotowuje monografię twórczości Jerzego Kawalerowicza, dotąd zajmował się głównie twórczością Tadeusza Konwickiego. Autor m.in. książkowego opracowania Lawy (wyd. UAM, w serii „Klasyka kina”, 2008); prace redakcyjne: poświęcony twórczości Konwickiego numer pisma „Litteraria Copernicana” (nr 1, 2008, współredaktor: Jerzy Speina), tom z wyborem mniejszych form prozatorskich Konwickiego Wiatr i pył (Czytelnik, 2008, współredaktor: Tadeusz Lubelski) i jego wywiadów - Nasze histerie, nasze nadzieje (Iskry, 2013); prace edytorskie: seria „Książek wybranych” Konwickiego (wyd. Agora, 2010). Opublikował także książkowy cykl rozmów z pisarzem - W pośpiechu (Czarne, 2011).

Wybrane publikacje

• Konwicki czyta Wojtyłę. O niezrealizowanym scenariuszu według „Brata naszego Boga”, „Pamiętnik Literacki” (2013). 
• „Mniejsza o medale”. Dygat, Konwicki i Holoubek jako komentatorzy Mundialu 1974 (na łamach „Literatury”), „Konteksty” 3-4; przedr. w: Futbol w świecie sztuki, red. J. Ciechowicz, W. Moska, Wyd. UG (2012).
Historia alternatywna kina polskiego. Rozmowa z Tadeuszem Lubelskim, „Ekrany” (2012). 
„Potworna zdrada”. O źródłach kontrowersyjności adaptacji „Doliny Issy”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka" (2012). 
Joanna en face. O filmie Feliksa Falka, „Kwartalnik Filmowy” (2012). 
Znad dworu panny Heleny przed dom Poety. Kategoria narracji a obecność autora w „Lawie” oraz „Bohini” Konwickiego, „Kwartalnik Filmowy” (2011). 
Słowo w zagrożeniu, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” (2010).
Z archiwum KC PZPR: sprawa „Austerii” Jerzego Kawalerowicza (materiały źródłowe), „Studia Filmoznawcze” (2009). 
Obrazy nieruchome. O fabrykowaniu obrazu i formach udostępniania fotosów i werków (wywiad z fotografem filmu Piotrem Bujnowiczem), „Images”, nr 9–10 (2007).
Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza (w serii monografii filmów „Classics of Cinema / Klasyka Kina”, red. serii M. Hendrykowska i M. Hendrykowski), wyd. UAM (2008).


Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Witold Sobociński, O FILMIE "SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ", JAZZIE I ZAWODZIE...
  • Geneza społeczno-polityczna rozwoju KINA MORALNEGO NIEPOKOJU, prof. Andrzej...
kanał na YouTube

Wybrane artykuły