dr Urszula Biel

dr Urszula Biel
Absolwentka kulturoznawstwa (specjalność filmoznawcza) na Uniwersytecie Śląskim, doktor nauk humanistycznych (Instytut Sztuki PAN). Autorka pierwszej monografii poświęconej dziejom kina na Górnym Śląsku (Śląskie kina między wojnami, czyli przyjemność upolityczniona, Katowice 2002) oraz licznych tekstów poświęconych tej tematyce, w publikacjach zbiorowych polskich i zagranicznych.
Obecnie przygotowuje drugą część monografii, poświęconą kinematografii niemieckiej części Górnego Śląska w latach 1918-1939.
Ponadto animatorka kultury filmowej; prowadzi kino studyjne Amok w Gliwicach, uhonorowane nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „Kino” za rok 2012.
Laureatka nagrody Prezydenta m. Gliwice w dziedzinie kultury (1999).

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Jerzy Eisler, O FILMIE "OSTATNI ETAP", Warszawa 2007
  • Początki kina na ziemiach polskich, prof. Małgorzata Hendrykowska
kanał na YouTube

Wybrane artykuły