Artykuły

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

 

Epizod

Jacek Ostaszewski

 

Epizod - pojedyncza scena (lub wątek) w filmie, która należy do jego struktury dramaturgicznej, ale nie wiąże się bezpośrednio z główną linią akcji. Epizod - pojawiający się często w filmie na zasadzie wtrącenia - może stanowić samodzielną całość (w tym sensie mówi się o rolach epizodycznych dla aktorów). Rozluźnienie więzi przyczynowo-skutkowych między poszczególnymi scenami (epizodami), które układają się jedynie w luźno powiązany układ współwystępujących wątków, nazywany jest narracją epizodyczną (np. w Na skróty R. Altmana z 1993).

J.O.

Wróć do poprzedniej strony

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Represje wobec kinematografii polskiej po wprowadzeniu stanu wojennego, prof...
  • Początki kina na ziemiach polskich
kanał na YouTube

Wybrane artykuły