Artykuły

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010Metonimia

Alicja Helman

Metonimia - pojęcie pochodne metafory i pojawiające się najczęściej w takiej lub innej doń relacji. Jako figura polega na zastąpieniu danego wyrażenia przez inne, pozostające z nim w rzeczywistym - czasowym, przestrzennym lub przyczynowym - związku. Jako proces nie wymaga jakościowej zmiany, utrzymując przyległość między elementem znaczącym a znaczonym. Jedną z najbardziej znanych konstrukcji metonimicznych jest synekdocha (pars pro toto), w której część występuje zamiast całości, co sprzyja ekonomii wypowiedzi. Teorie na temat metonimii różnią się między sobą. Dla jednych jest ona formą metafory, drudzy utrzymują, że to metafora jest formą metonimii. Spór ten nie został rozstrzygnięty.

A.H.

Wróć do poprzedniej strony

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Represje wobec kinematografii polskiej po wprowadzeniu stanu wojennego, prof...
  • Wizerunki kobiety w kinie polskim lat 80. na przykładzie filmów...
kanał na YouTube

Wybrane artykuły