Artykuły

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

 

Mimesis

Jacek Ostaszewski

 

 

Mimesis - termin oznaczający w grece „naśladowanie”. W Poetyce Arystotelesa, w której twórczość artystyczna została określona jako naśladowanie działania, ma swój początek tradycja estetyczna, uznająca, że celem sztuki i źródłem czerpanej z niej przyjemności jest naśladowanie natury (rzeczywistości). Naśladownictwo – oparte u Arystotelesa na zasadach prawdopodobieństwa i konieczności - realizowa­ne jest poprzez respektowanie w dziele sztuki (filmowej) konwencji realistycznych w przedstawianiu rzeczywistości. Ponieważ zaś sama rzeczywistość jest abstrakcyjnym wyobrażeniem społecznym, zasada mimetyzmu rozpatrywana jest jako artystyczna konwencja przedstawiania.

J.O.

Wróć do poprzedniej strony

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Kształtowanie się rynku filmowego w Polsce na początku lat 90., dr Kamila...
  • „Zimowy zmierzch” i „Zagubione uczucia” jako przykłady Odwilży w...
kanał na YouTube

Wybrane artykuły