Artykuły

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

 

Mimesis

Jacek Ostaszewski

 

 

Mimesis - termin oznaczający w grece „naśladowanie”. W Poetyce Arystotelesa, w której twórczość artystyczna została określona jako naśladowanie działania, ma swój początek tradycja estetyczna, uznająca, że celem sztuki i źródłem czerpanej z niej przyjemności jest naśladowanie natury (rzeczywistości). Naśladownictwo – oparte u Arystotelesa na zasadach prawdopodobieństwa i konieczności - realizowa­ne jest poprzez respektowanie w dziele sztuki (filmowej) konwencji realistycznych w przedstawianiu rzeczywistości. Ponieważ zaś sama rzeczywistość jest abstrakcyjnym wyobrażeniem społecznym, zasada mimetyzmu rozpatrywana jest jako artystyczna konwencja przedstawiania.

J.O.

Wróć do poprzedniej strony

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Polska Szkoła Filmowa - geneza, rozwój i przedstawiciele, prof. Alicja Helman
  • Geneza społeczno-polityczna rozwoju kina moralnego niepokoju
kanał na YouTube

Wybrane artykuły