Artykuły

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

 

 

Narrator

Jacek Ostaszewski

 


Narrator - instancja w obrębie opowiadania filmowego odpowiedzialna za przedstawienie zdarzeń historii, czyli za realizację narracji. Może to być dokonane zarówno za pomocą słów, jak i przedstawień obrazowych. Ze względu na to, że narrator w dostarczaniu informacji nie działa samodzielnie, lecz jedynie realizuje zamierzenia twórców filmu, aktywność narratora jest ujawnioną formą obecności autora implikowanego przez dzieło filmowe. Narrator może należeć bezpośrednio do świata przedstawionego (jako jedna z postaci), wtedy mówi się o narratorze homodiegetycznym, może też być umiejscowiony poza światem przedstawionym (ujawniając np. swą obecność jedynie poprzez głos zza kadru), wówczas ma się do czynienia z narratorem heterodiegetycznym.

J.O.

Wróć do poprzedniej strony

Wybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Początki kina na ziemiach polskich, prof. Małgorzata Hendrykowska
 • Przemiany w polskim kinie w okresie transformacji ustrojowej
kanał na YouTube

Wybrane artykuły

 • Postmodernizm

  Małgorzata Radkiewicz

  „Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

 • Glossy

  Aleksander Jackiewicz

  "Moja filmoteka. Film w kulturze", Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1989

 • Piekło inscenizowane

  Rafał Marszałek

  „Kino” 1968, nr 6